Najviac úrazov v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou je počas sviatkov

Popáleniny a stratové poranenia, to sú najčastejšie úrazy, ktoré vznikajú pri používaní zábavnej pyrotechniky. "Popáleniny sú lokalizované väčšinou na horných končatinách a hlave, a to od 1. stupňa až po ťažké popáleniny 4. stupňa. Najviac bývajú postihnuté ruky, tvár, neraz dôjde k vážnemu poraneniu očí, ktoré môže skončiť trvalou stratou zraku," uviedla pre TASR lekárka Dana Blahyjová z International rescue system (IRS).

Najzávažnejšie sú však podľa jej slov ťažké popáleniny tváre a rúk a stratové poranenia, ktoré vedú často až k invalidite postihnutého. Najviac poranení tohto typu sa vyskytuje v čase Silvestra a Nového roka, no podľa Blahyjovej nie sú zriedkavé ani v predvianočnom období, kedy si pyrotechniku niektorí chcú vyskúšať, alebo si ju po domácky vyrábajú doma. Najlepšou prevenciou pred týmito úrazmi je pyrotechniku vôbec nepoužívať. "Keďže však patrí k oslavám konca roka a deti, ako aj dospelí sa jej používanie nechcú vzdať, odporúčame sa držať niekoľkých rád," konštatuje Blahyjová. Základným pravidlom je kúpa zábavnej pyrotechniky, teda rakiet, petárd či delobuchov od certifikovaných výrobcov a predajcov.

Každý, kto s pyrotechnikou manipuluje, by si mal dôsledne prečítať návod na použitie a pri manipulácii ho aj dodržiavať. "Netreba zabúdať, že zábavná pyrotechnika patrí do rúk dospelých, ktorí nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok," upozorňuje Blahyjová. Pyrotechnika by sa mala používať na otvorenom priestranstve v dostatočnej vzdialenosti od domov, stromov, ako aj prítomných ľudí. Často totiž aj na zem dopadajúce drobné časti môžu spôsobiť poranenia. Ak sa aj napriek dodržiavaniu všetkých bezpečnostných zásad stane úraz, dôležitá je správna prvá pomoc. "K prvej pomoci patrí pri popáleninách rýchle a dostatočne dlhé chladenie postihnutého miesta, prekrytie poranenia a vyhľadanie lekárskeho ošetrenia. Pri stratových poraneniach treba poranené miesto podľa možnosti sterilne prekryť, zabrániť stratám krvi, postihnutého premiestniť do tepla, sledovať vedomie a cestou rýchlej lekárskej pomoci zabezpečiť čo najskôr odborné ošetrenie," vysvetľuje Blahyová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: