Ovocie nemusí vždy nášmu zdraviu prospieť

Počas sviatkov sme sa prejedali aj ovocím a zeleninou, ale nie všetko čo sme zjedli, prospelo nášmu zdraviu. "Kupujeme ovocie a zeleninu v presvedčení, že pomáhajú nášmu zdraviu, pre ktoré sú skutočne potrebné. Netušíme však, že v mnohých prípadoch skonzumujeme aj kokteil rezíduí neraz karcinogénnych či neurotoxických pesticídov," uviedol pre TASR Daniel Lešinský, predseda OZ CEPTA na Slovensku a člen správnej rady PAN-Europe, siete mimovládnych organizácií, ktorá robila monitoring vybraných potravín na rezíduá pesticídov.

"V akreditovaných laboratóriách sme analyzovali vzorky zo štyroch krajín EÚ, 51 vzoriek šalátu a 47 vzoriek mandarínok z Bulharska, Maďarska, Holandska a Slovenska," spresnil Lešinský. Podľa jeho slov výsledky ukázali, že väčšina vzoriek obsahovala zmes viacerých druhov pesticídov, v niekoľkých prípadoch boli prekročené limity a v jednom prípade dokonca zistené rezíduá zakázaného pesticídu.

Najhoršie v testoch obstál šalát z Bulharska a ovocie zakúpené v Holandsku. Podľa Lešinského až 96 percent všetkých analyzovaných vzoriek mandarínok obsahovalo rezíduá pesticídov. Vzorka šalátu zakúpeného na Slovensku obsahovala rezíduá siedmich druhov pesticídov, z ktorých jeden pesticíd – biphenthrin, je považovaný za endokrinný disruptor, teda chemikáliu poškodzujúcu hormonálny systém človeka. Lešinský upozornil, že výsledky oficiálnych monitoringov sú znepokojujúce a každoročne narastá počet vzoriek potravín s viacerými druhmi pesticídov. CEPTA je občianske združenie, ktoré bolo založené s cieľom presadzovať ochranu životného prostredia, rozvoj trvalo udržateľného života a zdravia ľudí na Slovensku. Členovia združenia sa aktívne zapájajú do problematík spojených s poľnohospodárstvom, odpadovým hospodárstvom, energetikou, životným prostredím a hľadajú trvalo udržateľné riešenia pre celú spoločnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: