Od januára 2010 budú na Slovensku už iba tri zdravotné poisťovne

Na Slovensku bude od nového roku fungovať už len jedna štátna poisťovňa namiesto súčasných dvoch. Zlúčia sa totiž obe štátne poisťovne - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP), pričom ostala iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Rovnaký krok nastane aj v prípade súkromných poisťovní Dôvera a Apollo. Dôvera by tak v tomto roku mala mať približne 1,4 milióna poistencov. Okrem toho bude na trhu naďalej pôsobiť aj súkromná poisťovňa Union.

Poistencom dvoch štátnych poisťovní nevzniknú zlúčením žiadne mimoriadne povinnosti. Zlúčenie by ich nemalo zaťažiť ani administratívne. Zhodli sa na tom generálni riaditelia poisťovní Zuzana Zvolenská a Martin Senčák. Poistenci SZP by teda nemali mať problémy napríklad s už schválenými kúpeľnými liečbami, keďže všetky kúpeľné návrhy zostanú platné aj po zlúčení. "Takisto čakacie lehoty v žiadnom prípade nebudú dotknuté," prisľúbila Zvolenská. Rovnako je to podľa nej aj v prípade schvaľovania zdravotníckych pomôcok. Platné sú naďalej aj výnimky na lieky.

Aj súkromné poisťovne Dôvera a Apollo avizovali, že ich klienti spojenie nijako negatívne nepocítia. "Všetky preukazy budú platiť aj naďalej, všetci zmluvní poskytovatelia o tom budú informovaní," ubezpečil člen predstavenstva spojenej zdravotnej poisťovne Albert Šmajda. Poistenci by tiež mali pocítiť pozitívne zmeny v podobe nárastu počtu lekárov a zmluvných zdravotníckych zariadení, ale aj produktov, nadštandardných služieb, výhod i pobočiek. Pre poskytovateľov a platiteľov znamená spojenie zjednodušenie administratívy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: