Liečivo ketamín patrí od dnešného dňa do II. skupiny omamných látok

Liečivo ketamín, ktoré sa využíva ako analgetikum a anestetikum najmä vo veterinárnej, ale aj humánnej medicíne, patrí od dnešného dňa do II. skupiny omamných látok. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorá dnes nadobudla účinnosť. Právna norma zároveň doplnila I. skupinu psychotropných látok o štyri nové syntetické drogy 2C-1, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2. Ide o amfetamínové deriváty, ktoré majú charakteristické znaky fenetylamínov a súvisia s halucinogénnou a stimulujúcou činnosťou. Túto zmenu v zákone navrhlo ministerstvo zdravotníctva na základe rozhodnutia Rady o kontrolných opatreniach a trestných sankciách s ohľadom na štyri nové syntetické drogy.

Rezort chce prostredníctvom novely právne upraviť širší rozsah zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. Navrhol tiež nový druh zaobchádzania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami, ktorým je spracovanie konopy, okrem odrôd konopy siatej alebo makovej slamy na iné účely než je získanie omamnej látky alebo psychotropnej látky. Ministerstvo zároveň určilo definíciu výroby omamných látok alebo psychotropných látok, ktorá rozlišuje spracovanie makovej slamy na účely získania koncentrátu makovej slamy, na izoláciu alebo syntézu omamných látok alebo psychotropných látok a na výrobu liekov s obsahom omamných alebo psychotropných látok.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: