Systém čakacích listín pacientov na zákroky sa zjednotil

Vedenie zoznamov poistencov, ktorí čakajú na operácie od nového roku, zjednotila vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Poradovníky poisťovní existovali aj predtým, ale vzhľadom na chýbajúcu právnu normu sa jednotlivé čakacie listiny poisťovní navzájom nedali porovnávať, keďže každá mala vlastné pravidlá na ich vedenie. Vyhláška preto mala zabezpečiť scelenie celého systému.

Podľa vyhlášky poskytovateľ odporučí poistencovi plánovanú zdravotnú starostlivosť v prípade, ak by mal na zákrok čakať dlhšie ako tri mesiace. Poistenec zároveň nebude môcť byť zaradený vo viacerých zoznamoch v prípade poskytnutia tej istej zdravotnej starostlivosti. Naopak, u rôznych diagnóz môže pacient figurovať vo viacerých poradovníkoch.

Zdravotná poisťovňa bude môcť v záujme skrátenia lehoty na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti navrhnúť poistencovi jej poskytnutie aj u iného poskytovateľa. V prípade, že pacient zmení počas čakania poisťovňu, nová poisťovňa ho zaradí na koniec zoznamu. Čakacím lehotám nepodliehajú akútne prípady. Ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, operácia je možná vo veľmi krátkom čase. Poradovník nie je ani na bežné operácie ako napríklad žlčník.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: