MZ SR do konca marca navrhne alternatívy financovania dostavby Rázsoch

Ministerstvo zdravotníctva vypracuje do konca marca návrh rôznych alternatív financovania prípadnej dostavby bratislavskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy. Medzi variantmi by nemalo chýbať financovanie na báze verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). "Potom sa vláda rozhodne, či sa to do toho ide alebo nie," priblížil šéf rezortu Richard Raši. Objasnil, že ak by kabinet dostavbu odobril, vznikla by celoslovenská koncová nemocnica. Predpokladá, že prví pacienti by do nej mohli prísť asi do piatich rokov od súhlasného stanoviska. Ako však poznamenal, nie je stavbár.

Dobudovanie rozostavanej bratislavskej nemocnice sa podľa ministerstva vzhľadom na výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu javí ako potrebné pre riešenie očakávaných zdravotníckych potrieb obyvateľstva. Realizátori auditu predbežne odhadli, že dostavba vrátane projektovej a technickej vybavenosti si vyžiada 480 miliónov eur bez DPH. Ministerstvo konštatovalo, že je potrebné hľadať peniaze v mimorozpočtovom financovaní, ako napríklad PPP projekty. "Tento spôsob financovania umožní pri garantovaní určitých stabilizujúcich dojednaní dostavbu, prevádzkovanie, samofinancovanie a splácanie diela," tvrdí rezort.

V prípade realizácie dostavby by sa zlúčili pracoviská fakultnej nemocnice a zároveň by vznikol aj výučbový komplex Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobudovanie nemocnice by malo vytvoriť podmienky pre špičkové koncové univerzitné zdravotnícke zariadenie s celkovou kapacitou asi 900 lôžok, s vysokou úrovňou vybavenia operačných sál, urgentnej a intenzívnej medicíny na najvyššej odbornej a technickej úrovni.

Vláda pred vyše rokom zrušila uznesenie predchádzajúceho kabinetu z roku 2003, ktoré hovorilo o zastavení výstavby nemocnice a odpredaji investície inému záujemcovi. Rezort zdravotníctva vtedy navrhol dostavbu zariadenia s tým, že stavbu treba najprv podrobiť spomínanému auditu. Rozhodnutie o zastavení dostavby rozostavanej nemocnice padlo za bývalej vlády v máji 2003. Na stavbe sa dovtedy preinvestovalo 33,2 milióna eur. Kabinet súčasne rozhodol, že nehnuteľnosť odpredá, "a to komukoľvek, kto sa nájde", povedal vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Na dostavbu Rázsoch ako nemocničného zariadenia bolo vtedy potrebných takmer 159,3 milióna eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: