Miesto vpichu pri očkovaní závisí od očkovacej látky

Miesto vpichu pri očkovaní závisí od očkovacej látky
Zdroj: bigstockphoto.com

Miesto vpichu pri očkovaní je dané konkrétnou očkovacou látkou a určuje ho jej výrobca. Očkuje sa vpichom do kože, pod kožu alebo do svalu. Napríklad vakcína proti sezónnej, ale aj pandemickej chrípke sa aplikuje do svalu, obvykle do svalu ramena. "U najmenších detí sa očkuje do stehna, nakoľko vrstva svaloviny stehenného svalu je u malých detí väčšia. Táto aplikácie je platná nielen pre očkovanie chrípkovými vakcínami, ale aj vakcínami používanými v rámci povinného pravidelného očkovania detí," hovorí Lenka Šramková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Odborníci upozorňujú, že očkovanie je jedným z najúčinnejších výdobytkov medicíny. Na Slovensku sa povinné očkovanie detí vykonáva od päťdesiatych rokov minulého storočia. Patrí sem vakcinácia proti ochoreniam, akými sú napríklad tuberkulóza, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna či osýpky, mumps a rubeola. Od začiatku roka 2009 je povinné aj očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

V prvých dňoch života je dieťa očkované proti tuberkulóze. V priebehu prvého roku života je následne zaočkované proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Podľa súčasne platného očkovacieho kalendára je dieťa v 15. až 18. mesiaci života očkované aj proti mumpsu, rubeole a osýpkam. Lekára za účelom preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne však v tomto roku navštívia aj šesťročné deti a jedenásťročné deti kvôli preočkovaniu proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Proti záškrtu, tetanu a detskej obrne sú preočkovávané deti v 13. roku života. Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: