Pri úraze na zľadovatenom chodníku si môže poškodený vymáhať odškodné

Pri úraze na zľadovatenom chodníku si môže poškodený vymáhať odškodné
Zdroj: bigstockphoto.com

Neupravené chodníky počas zimných mesiacov môžu byť príčinou rôznych pádov a zranení. Za ich údržbu pritom zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti, pred ktorou sa nachádzajú.

Za komunikácie, na ktorých sa nehnuteľnosti nenachádzajú, zodpovedá ten, kto ich má v správe. Ako vysvetlila hovorkyňa bratislavského magistrátu Eva Chudinová, v prípade komunikácií I. a II. triedy, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev je to magistrát - teda hlavné mesto. Komunikácie III. a IV. triedy a chodníky majú v správe jednotlivé bratislavské mestské časti. Ak sa niekomu stal úraz na zľadovatenom chodníku, má niekoľko možností, ako si môže vymáhať kompenzáciu za svoje škody. "Pri poistení zodpovednosti za škodu si poškodený môže nárok uplatniť nahlásením škody v poisťovni, ktorá bude riešiť túto poistnú udalosť v spolupráci s poškodeným a škodcom (poisteným)," vysvetlila hovorkyňa Union poisťovne Judita Smatanová.

Ak má poškodený dojednané úrazové poistenie, oznámi poisťovni na predpísanom tlačive, že utrpel úraz. Súčasťou tohto tlačiva je aj správa ošetrujúceho lekára. V nej lekár popíše rozsah telesného poškodenia a spôsob liečby. V niektorých prípadoch je podľa Smatanovej potrebné priložiť aj zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa úrazu. Odškodné si môže poškodený uplatniť aj z poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, za predpokladu, že vlastník nehnuteľnosti takéto poistenie uzavreté má. "Ročne evidujeme do 30 poistných udalostí z poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Z toho je minimálny počet poistných udalostí súvisiacich so škodou na zdraví," skonštatovala Smatanová. Častejšie sú poistné udalosti súvisiace so škodou na majetku, napr. škoda na aute zaparkovanom pred budovou, zo strechy ktorej odpadne kus ľadu a podobne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: