MZ SR v rámci operačného programu Vzdelávanie plánuje vyhlásiť ďalšiu výzvu

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje v tomto roku v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie (OPV) vyhlásiť jednu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Cieľom výzvy by mala byť podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.

Výzvu s názvom Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve plánuje vyhlásiť rezort zdravotníctva ešte v januári, termín jej ukončenia je naplánovaný na marec 2010. Finančná alokácia výzvy je 15 miliónov eur. Určená bude napríklad aj pre verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, mimovládne organizácie či stavovské organizácie v zdravotníctve. OPV je zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve najmä s cieľom stabilizácie a doplnenia tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v súčasnosti v rámci zdravotného systému nedostatkoví. Nenávratné finančné príspevky sú poskytované na základe zdrojov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: