Odborníci sa stretnú na prvom vakcinologickom kongrese

Téme vakcinácia, ktorá v súčasnosti viac ako inokedy rezonuje v spoločnosti, sa budú venovať účastníci I. vakcinologického kongresu, ktorý sa od 14. do 16. januára uskutoční na Štrbskom plese. Zúčastní sa na ňom takmer 300 slovenských odborníkov z radov praktických lekárov pre deti i dospelých, infektológov, pneumológov, gynekológov, hepatológov, epidemiológov a ďalších odborníkov.

Na organizácii kongresu, ktorý pripravila predovšetkým Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, ktorá sa vlani sa transformovala zo Slovenskej epidemiologickej asociácie (SEA), sa podieľajú aj pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. "Odborníci si uvedomujú, aké dôležité je diskutovať na odbornej pôde o význame vakcinácie, ktorá sa začína rôznymi antivakcinačnými aktivitami spochybňovať. Je povinnosťou lekárov a odborníkov, ktorí tejto problematike rozumejú, otvoriť túto diskusiu a upozorňovať na riziká, ktoré antivakcinačné aktivity znamenajú. Význam očkovania je takmer nespochybniteľný a treba ho pripomínať odbornej i laickej verejnosti, uviedla členka vedeckého aj organizačného výboru kongresu Mária Avdičová z RÚVZ Banská Bystrica. Pripomenula, že epidemiológovia sa tejto problematike venovali aj predtým, ale len v rámci sekcií na konferenciách či iných podujatiach, ktoré SEA organizovala. V súvislosti s prudkým rozvojom vakcinológie v posledných rokoch to odborníci nepovažovali za dostatočné a preto sa rozhodli, že budú aj v budúcnosti, pravdepodobne v dvojročných intervaloch, tieto kongresy organizovať.

Na úvod kongresu si slovenskí odborníci pripomenú 30. výročie vykorenenia varioly - pravých kiahní na celej zemeguli. Považujú to za jeden z najväčších úspechov očkovania. Na tomto celosvetovom programe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa významne podieľalo aj v Ázii či v Afrike aj viacero slovenských epidemiológov.

Nosnou témou prvého vakcinologického kongresu bude očkovanie, najmä pravidelné očkovanie detí, ale aj jeho širšie súvislosti, ktoré s vakcináciou súvisia. "Musíme sledovať vývoj epidemiologickej situácie u ochorení, proti ktorým sa očkuje a to nielen u nás, ale aj v zahraničí. Skutočnosť, že sa u nás niektoré choroby nevyskytujú, neznamená, že sa proti nim prestane očkovať. Naďalej totiž pri dnešnom pohybe ľudí existujú riziká zavlečenia týchto chorôb z ostatných krajín. Riziko je veľké, preto udržať zaočkovanosť populácie je našou strategickou úlohou," zdôraznila Avdičová. Odborníci budú diskutovať aj o tom, ako zvládať a adekvátne odpovedať na antivakcinačné aktivity, ktorým niektoré médiá dávajú veľký priestor. Venovať sa budú aj očkovaniu proti sezónnej a pandemickej chrípke, čo sa javí ako strategické v rámci príprav na ďalšie vlny jej možného výskytu. Účastníci kongresu sa chcú venovať aj očkovaniu dospelých, ktoré sa v minulosti dosť zanedbávalo a vnímalo sa napríklad len ako preočkovanie proti tetanu. V súvislosti so súčasnými poznatkami a možnosťami využitia v prevencii ďalších chorôb sa rozšírilo očkovanie dospelých najmä u osôb s chronickými ochoreniami, ako i ďalšie preočkovania dospelých napríklad proti záškrtu či pneumokokovým infekciám.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: