ÚDZS: Sankcie za nevrátené preukazy poistencov nehrozia všetkým

Poistencov, ktorí nevrátili preukaz poistenca v zákonnej lehote, pričom ide o prepoistenie v rámci Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) alebo v rámci ZP Apollo a Dôvera, nebude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) postihovať pokutou. Podľa úradu totiž v takom prípade nie je hrozba zneužitia preukazu poistenca.

Preukazy mali poistenci vrátiť do zdravotných poisťovní v termíne do 8. januára 2010. Presné údaje, koľkí poistenci tak aj urobili, však ešte nie sú známe, keďže poisťovne informácie v súčasnosti vyhodnocujú a preukazy ešte stále prichádzajú. "VšZP tieto informácie v súčasnosti spracováva, preukazy prichádzajú ešte poštou," vysvetlila jej hovorkyňa Petra Balážová.

Od začiatku roka sa zmenšil počet zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku z piatich na tri. Zlúčili sa totiž obe štátne poisťovne - VšZP a SZP, pričom ostala iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Rovnaký krok nastal aj v prípade súkromných poisťovní Dôvera a Apollo. Dôvera by tak v tomto roku mala mať približne 1,4 milióna poistencov. Okrem toho na trhu naďalej pôsobí aj súkromná poisťovňa Union.

V prípade, že nejde o prepoistenie v rámci VšZP a SZP alebo Dôvery a Apolla, hrozí za nevrátenie preukazu sankcia až do 165 eur. Ako však uviedol hovorca ÚDZS Milan Michalič, úrad pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti. Pre zmenu zdravotnej poisťovne platnú od januára 2010 sa vlani rozhodlo takmer 126.000 poistencov. Takúto možnosť majú poistenci len jedenkrát počas kalendárneho roka. Najviac poistencov podalo prihlášku do ZP Apollo, kde sa prepoistilo 54.706 osôb. Najviac – 40.966 odišlo z Dôvery a 27.363 zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Po zrátaní poistencov, ktorí do jednotlivých ZP pribudli a ubudli, jedinou ZP, ktorá zaznamenala nárast poistencov, je Apollo. Pribudlo jej 40.721 poistencov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: