Dobudovanie Rázsoch sa javí ako potrebné, MZ SR navrhne financovanie

Dobudovanie rozostavanej bratislavskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Rázsochy sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vzhľadom na výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu javí ako potrebné pre riešenie očakávaných zdravotníckych potrieb obyvateľstva. Výstupy z auditu dnes vláda SR vzala na vedomie a zároveň uložila ministrovi zdravotníctva do konca marca vypracovať analýzu súčasného stavu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v bratislavskej FNsP vrátane návrhov na riešenie súčasného stavu. Rezort má tiež pripraviť návrh financovania dostavby Rázsoch, ako aj samotného projektu dostavby.

Predseda vlády Robert Fico dnes deklaroval, že vláda dostavbu Rázsoch podporí. "Chceme, aby tu bola jedna supermoderná veľká nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou," konštatoval. Ako priblížil minister zdravotníctva Richard Raši, rezort bude hľadať možnosti financovania z mimorozpočtových zdrojov. "Odkedy sa oživila téma Rázsoch, je stále snaha mnohých investorov aj zo zahraničia prísť a participovať na tom." Objasnil, že potrebné prostriedky by sa tiež mohli získať napríklad z predaja nemocnice na Mickiewiczovej ulici či starého areálu bratislavskej lekárskej fakulty.

"Napriek tomu, že dielo si vyžaduje značný finančný objem, je jedinou zmysluplnou alternatívou stabilizácie a zabezpečenia ďalšieho rozvoja zdravotného stavu obyvateľstva širokého regiónu s dosahom na celú SR, ako aj edukačnej základne slovenského zdravotníctva," konštatuje rezort v návrhu riešenia stavu investície. Realizátori auditu predbežne odhadli, že dostavba vrátane projektovej a technickej vybavenosti si vyžiada 480 miliónov eur bez DPH. Podľa ministerstva zdravotníctva je nutné potrebné prostriedky hľadať v mimorozpočtovom financovaní, a to napríklad na báze verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty).

V prípade realizácie dostavby by sa zlúčili pracoviská fakultnej nemocnice a zároveň by vznikol aj výučbový komplex Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Koncepcia navrhuje dobudovať nemocnicu s cieľom vytvoriť podmienky na špičkové koncové univerzitné zdravotnícke zariadenie s celkovou kapacitou asi 900 lôžok, s vysokou úrovňou vybavenia operačných sál, urgentnej a intenzívnej medicíny na najvyššej odbornej a technickej úrovni.

Vláda pred vyše rokom zrušila uznesenie predchádzajúceho kabinetu z roku 2003, ktoré hovorilo o zastavení výstavby nemocnice a odpredaji investície inému záujemcovi. Rezort zdravotníctva vtedy navrhol dostavbu zariadenia s tým, že stavbu treba najprv podrobiť spomínanému auditu. Definitívne rozhodnutie o zastavení dostavby rozostavanej nemocnice padlo za bývalej vlády v máji 2003. Na stavbe sa pritom dovtedy preinvestovalo 33,2 milióna eur. Kabinet súčasne rozhodol, že nehnuteľnosť odpredá, "a to komukoľvek, kto sa nájde", povedal vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Na dostavbu Rázsoch ako nemocničného zariadenia bolo vtedy potrebných takmer 159,3 milióna eur. Z odpredaja objektu sa v tej dobe predpokladal zisk vo výške 33,2 milióna eur, ktorý mal ísť na rekonštrukciu objektov FNsP Bratislava. Odpredaj podľa rezortu zdravotníctva komplikovalo najmä zlikvidovanie prístupovej cesty či schátraný stav stavby.

SDKÚ-DS: Namiesto dostavby Rázsoch navrhuje vybudovanie ôsmich nemocníc

Opozičná SDKÚ-DS navrhuje, aby sa namiesto dobudovania rozostavanej bratislavskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou Rázsochy radšej postavilo osem nemocníc vo všetkých regiónoch Slovenska. "Vláda nerozumie potrebám pacientov, keď chce za 480 miliónov eur pokračovať v 30 rokov starom projekte výstavby nemocnice Rázsochy," zhodujú sa Viliam Novotný a Peter Markovič z SDKÚ-DS. Opoziční poslanci sa obávajú, že sa tak pripravuje veľký obchod so zdravím pre firmy blízke vládnej koalícii, ktorý zaplatia všetci občania v najbližších 20 až 30 rokoch. Pripúšťajú, že hlavné mesto modernú nemocnicu potrebuje. "Ale nie megalomanský projekt Rázsochy. Za 66,4 milióna eur sa dá postaviť moderná, dobre vybavená nemocnica s približne 500 lôžkami," tvrdia.

Predseda vlády Robert Fico dnes deklaroval, že vláda dostavbu Rázsoch podporí. "Chceme, aby tu bola jedna supermoderná veľká nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou," konštatoval. Ako priblížil minister zdravotníctva Richard Raši, rezort bude hľadať možnosti financovania z mimorozpočtových zdrojov. Objasnil, že v prípade dobudovania nemocnice, vznikne zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, kde sa budú liečiť aj raritné diagnózy. Rázsochy by tiež mali poskytnúť priestor pre výskum či vzdelávanie budúcich lekárov. Dobudovanie rozostavanej nemocnice sa podľa Ministerstva zdravotníctva vzhľadom na výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu javí ako potrebné pre riešenie očakávaných zdravotníckych potrieb obyvateľstva. Realizátori auditu predbežne odhadli, že dostavba vrátane projektovej a technickej vybavenosti si vyžiada 480 miliónov eur bez DPH. Podľa Rašiho, ak by sa takáto nemocnica začala budovať odznova, náklady by boli asi o 40 percent vyššie.

Modernú nemocnicu si nezaslúži len Bratislava

Vláda nerozumie potrebám pacientov, keď chce za 15 mld. korún pokračovať v 30 rokov starom projekte výstavby nemocnice Rázsochy. Obávame sa toho, že sa tu pripravuje ďalší veľký obchod so zdravím pre firmy blízke vládnej koalícii, ktorý zaplatia všetci občania v najbližších 20 - 30 rokoch. Navrhujeme preto, aby sa namiesto megalomanskej nemocnice Rázsochy radšej postavilo osem nemocníc vo všetkých regiónoch Slovenska. Bratislava modernú nemocnicu potrebuje, ale nie megalomanský projekt Rázsochy. Za 2 mld. korún sa dá postaviť moderná, dobre vybavená nemocnica s približne 500 lôžkami.

Viliam Novotný predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo
Peter Markovič člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: