Vakcinologický kongres má odbúrať nedôveru voči očkovaniu

Prvý vakcinologický kongres, ktorý v týchto dňoch prebieha na Štrbskom Plese, je zameraný predovšetkým na vzdelávanie lekárov v oblasti vakcinológie a epidemiológie, ktorá zaznamenala v minulých rokoch prudký rozvoj. Predsedníčka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková uviedla, že kongres sa koná predovšetkým preto, aby mali lekári možnosť vzdelávať sa, vymeniť si skúsenosti a toto stretnutie im má pomôcť zorientovať sa vo svete vakcín.

Ponuka prostriedkov na očkovanie sa podstatne rozšírila a okrem klasických infekčných ochorení je možnosť očkovať sa aj proti chronickým alebo nádorových chorobám. „Pripravujú sa nové očkovacie látky aj proti takým chorobám, o ktorých sme si v minulosti vôbec nemysleli, že by sa dalo proti nim očkovať,“ informovala Krištúfková. Na kongrese sa zúčastňujú epidemiológovia, infektológovia, ale aj praktickí lekári pre deti a dospelých a taktiež špecializovaní lekári. „Veľmi dôležitá je vzájomná výmena informácií a poznatkov,“ uviedla. Organizátori vidia pozitívum predovšetkým v tom, že sa im podarilo dať dokopy lekárov z rôznych oblastí a úrovní medicíny.

Súčasný stav je podľa Krištúfkovej taký, že nie všetci lekári sú dostatočne vzdelaní v tomto smere. „Najviac zaočkovaných lekárov je z oblasti pediatrie, ktorí majú s očkovaním najväčšie skúsenosti a vidia jeho prospešnosť,“ konštatovala. Je preto dôležité, aby sa lekári dozvedeli o účinkoch jednotlivých vakcín, ale tiež o nových vakcínach. Určitým spôsobom sa tak odbúra nevedomosť a tým aj nedôvera voči týmto prípravkom. Jeden blok na kongrese bol venovaný aj odporcom očkovania, ktorí ho považujú za vážny medicínsky zásah. „Nebránime sa diskusii o vedľajších a nežiaducich účinkoch očkovania, ale chcem viesť diskusiu na základe vedeckých poznatkov. Väčšina odporcov očkovania nie sú lekári a už vôbec nie sú odborníci v oblasti očkovania,“ zhodnotila Krištúfková.

Na kongres, ktorý potrvá do soboty (16.1.), sa zaregistrovalo 320 lekárov z celého Slovenska, ktorí sú ochotní vzdelávať sa a tým sa aj zorientovať v epidemiológii a vakcinológii, ktorá naberá v súčasnosti veľké rozmery. Organizátormi podujatia sú Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva, ďalej Slovenská infektologická spoločnosť a Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Okrem toho sa na vzniku kongresu podieľala aj Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a tiež vydavateľstvo SAMEDI. Záštitu nad kongresom prevzal minister zdravotníctva SR Richard Raši.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: