P. Minárik a R. Bauer: Antikoncepcia môže vyvolať potrat

Poslanci NR SR Pavol Minárik a Rudolf Bauer predložili na februárovú schôdzu návrh zákona, ktorým zavádzajú kvalifikované poučenie ženy lekárom pred tým, ako jej predpíše antikoncepciu s abortívnym účinkom.

"Z osemnástich hormonálnych antikoncepčných prostriedkov registrovaných v SR majú všetky aj abortívny účinok", píše sa v dôvodovej správe k zákonu. "Mnohé zo žien, ktoré si dávajú tieto prostriedky predpisovať, však netušia, že ich požitie môže vyvolať potrat", povedal jeden z predkladateľov Pavol Minárik. "Žena má právo na výber z viacerých alternatív a nesmú jej byť odmietnuté ani zamlčané informácie o tom, že antikoncepčný prostriedok, ktorý jej lekár predpisuje, môže spôsobiť potrat nového počatého života," dodáva Minárik.

"V minulom roku sa zaviedla povinnosť kvalifikovane informovať ženy pred vykonaním umelého potratu. Myslíme si, že takáto istá úprava by sa mala týkať aj predpisovania antikoncepčných prostriedkov, ktoré majú abortívny účinok," povedal Rudolf Bauer. "Chceme, aby bolo každé balenie antikoncepcie s abortívnym účinkom viditeľne označené varovaním, že jeho požitie môže vyvolať potrat," dodal Bauer. "Ak dávame varovania tohto typu na cigarety, nevidíme žiadny dôvod, prečo by rovnaké označenie nemalo byť aj na antikoncepcii, ktorá môže rovnako ako cigarety vyvolať nežiaduce účinky na zdravie ženy a počatý život, o existencii ktorého žena-matka ešte ani nemusí vedieť," povedal Minárik.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: