Nový zákon o pohrebníctve vraj môže zdvihnúť ceny za hroby

Nový zákon o pohrebníctve môže v hlavnom meste spôsobiť zdraženie poplatkov za hrobové miesta minimálne o desať percent. Ako pre TASR priblížil riaditeľ Pohrebníctva mesta Bratislavy Marianum Miloslav Hrádek, správy cintorínov v súčasnosti poskytujú aj pohrebno-cintorínske služby, ktoré by po novom mali zabezpečovať pohrebné služby. Myslí si, že táto zmena spôsobí, že cintoríny, ktoré boli finančne sebestačné vďaka poskytovaniu týchto služieb, tak budú vykazovať stratu, ktorú budú musieť niekde vykompenzovať. Odhaduje, že bratislavskému pohrebníctvu spomínaná zmena spôsobí výpadok vyšší ako 330.000 eur.

Zákon tiež prináša zákaz propagácie a informovania o pohrebných službách v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, ako aj ich areáloch a na pracoviskách Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Celý zákon bol robený presne preto, aby sa na smrti pacienta niekto v úvodzovkách nepriživoval," povedal minister zdravotníctva Richard Raši s tým, že o pohrebnej službe má rozhodovať iba pozostalý. Ako poznamenal Hrádek, podobný zákaz je aj v súčasnom zákone a napriek tomu sa našli cesty, ako ho obísť. "Je verejne známe, že pohrebné služby platia za dohadzovanie mŕtvych, napríklad cez sponzorské dary," povedal s tým, že si nemyslí, že nový zákon tento problém odstráni.

Prax z minulosti tiež podľa šéfa bratislavského pohrebníctva ukázala, že aj keď pozostalí poukázali na nekalé súťažné praktiky pohrebných služieb či nemocníc, ťažko sa takéto konanie dokazovalo. Upozornil preto, že ak by sa spomínaný zákaz reklamy myslel vážne, malo by sa dôkazné bremeno preniesť podobne ako v zákone o preukazovaní pôvodu majetku na obvineného. Podotkol, že takýto krok by vyplýval aj z niektorých noriem Európskej únie. Nová právna norma komplexne rieši problematiku pohrebníctva, tiež spresňuje pojmy z tejto oblasti v súlade s európskymi normami. Cieľom zákona je odstrániť problémy pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami v zdravotníckych zariadeniach, pri preprave a pochovávaní na pohrebiskách, približuje ministerstvo. Návrh presnejšie vymedzuje rozsah činností pohrebných služieb. Okrem iného zdôrazňuje právo obstarávateľa pohrebu na možnosť výberu pohrebnej služby, na čo sa vytvárajú podmienky v zariadeniach, v ktorých dochádza k úmrtiu. Na tento účel sa počíta s vyčlenením miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych.

Súčasný právny stav podľa rezortu prináša časté a opakované konflikty medzi prevádzkovateľmi pohrebných služieb navzájom, ako aj medzi nimi a prevádzkovateľmi pohrebísk. "V konečnom dôsledku tieto konflikty priniesli neriešiteľné situácie pre pozostalých," priblížilo MZ SR s tým, že dochádza napríklad k nadbytočným prevozom mŕtvych, ktoré sa vyúčtujú pozostalým. Súčasná situácia tiež umožnila zvýhodnenie jednej skupiny prevádzkovateľov na úkor inej skupiny živnostníkov. "Zneužívanie takmer monopolného postavenia na trhu prinieslo neprimerané ceny za jednotlivé úkony," upozornilo ministerstvo.

Právna norma by v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a podpisu prezidenta mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2011.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: