Dôvera musí zaplatiť pokutu, ozdravný plán vypracovať nemusí

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera musí zaplatiť pokutu vo výške 100.000 eur. Rozhodol o tom predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Richard Demovič potom, čo sa Dôvera voči prvostupňovému rozhodnutiu úradu odvolala. Pôvodná sankcia bola až vo výške 166.000 eur. Ozdravný plán poisťovňa vypracovať nemusí. Pre TASR to dnes potvrdil hovorca ÚDZS Milan Michalič.

"Môžeme potvrdiť, že sme dostali toto rozhodnutie. Uloženú pokutu vo výške 100.000 eur v stanovenom termíne uhradíme a v súčasnosti analyzujeme ďalší postup, ktorým je napadnutie tohto rozhodnutia na súde," uviedla v tejto súvislosti Zuzana Horníková zo ZP Dôvera, keďže proti rozhodnutiu ÚDZS sa nemožno odvolať, ale môže ho preskúmať súd.

Úrad ešte na jar roku 2009 uložil Dôvere sankciu a zároveň povinnosť vypracovať ozdravný plán, na základe ktorého mala úradu pravidelne preukazovať platobnú schopnosť v lehote určenej zákonom. Dôvodom malo byť nesplnenie povinnosti zo strany poisťovne preukázať predpísaným spôsobom platobnú schopnosť za mesiac január. Dôvera nepredložila úradu súvahu a výkaz ziskov a strát za január 2009 v zákonnej lehote, to je do 25. februára 2009. Voči tomuto rozhodnutiu sa však poisťovňa odvolala. Úrad sa tak podľa Demoviča dostal do situácie, že nemal v časovom horizonte určenom zákonom objektívne informácie o platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne. Zároveň však pripustil, že Dôvera predložila dôkazy, podľa ktorých bola platobne schopná aj na konci minulého roka či vo februári 2009.

Podľa Dôvery bol takýto postup neadekvátny a nepochopiteľný. Jej generálny riaditeľ Martin Šimun vtedy uviedol, že nevidí dôvod na predloženie ozdravného plánu. Zdôraznil, že zdravotná poisťovňa nemá žiadne problémy takého rozsahu, aby bol regulačný orgán nútený voči nej týmto spôsobom postupovať. "Platobnú schopnosť spĺňame, spĺňali sme ju v januári tohto roku, aj vo februári a spĺňame ju aj teraz. Nemáme žiadne záväzky po lehote splatnosti dlhšie ako 30 dní," uviedol v apríli Šimun. Poisťovňa zároveň tvrdí, že splnila svoje povinnosti aj formálne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: