MV SR uzatvorilo zmluvu na nákup snežného skútra pre Horskú záchrannú službu

Ministerstvo vnútra (MV) SR uzatvorilo zmluvu na nákup snežného skútra za 14.381 eur bez DPH. Dodaný má byť do sídla Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to z údajov zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania. Ako sa v ňom uvádza, ide o snežný skúter robustnej, spoľahlivej, vyskúšanej a overenej konštrukcie, ktorý je vhodný pre použitie aj v extrémnych podmienkach. Dodaný má byť s požadovanou výbavou. Súčasťou zákazky je aj dodávka do miesta plnenia a tiež poučenie a zaškolenie obsluhy v rozsahu stanovenom verejným obstarávateľom. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola podľa vestníka najnižšia cena. Kúpna zmluva bola uzatvorená na základe rámcovej dohody.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: