Z omylov a chýb svojich kolegov sa lekári mohli poučiť aj vďaka seminárom

Viac ako 1200 lekárov sa v minulom roku zúčastnilo na odborných seminároch, ktoré organizoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou (SLK). Ich hlavným cieľom bolo zvyšovanie vzdelanosti zdravotníckych pracovníkov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Podľa predsedu úradu Richarda Demoviča boli prednášky zamerané na klinickú oblasť - medicínske postupy, legislatívu v zdravotníctve a v oblasti súdnolekárskej a patologicko-anatomickej časti na zistenia pri pitvách. "Lekári si medzi sebou vymieňali svoje medicínske praktické skúsenosti a navzájom si radili ako postupovať," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Demovič na margo diskusií počas prednášok. Spolupráca úradu a komory vyplýva zo spoločného Memoranda o spolupráci, ktoré oba subjekty podpísali pre rok 2009. ÚDZS sa chce aj takouto formou spolupodieľať na ďalšom vzdelávaní lekárov, zlepšovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a predovšetkým odovzdať skúsenosti z medicínskych omylov a pochybení, ktoré zistil pri dohľadoch. Kazuistiky z dohliadaných podnetov by sa podľa prezidenta SLK Milana Dragulu mali objaviť aj na e-learningovom portáli komory.

Oba subjekty pripustili, že spoločne by chceli pracovať na vytvorení určitých štandardov hodnotenia chýb a omylov. "Chceli by sme čo najviac eliminovať subjektívny pohľad pri ich hodnotení," uviedol v tejto súvislosti Demovič s tým, že úrad sa pri hodnotení snaží zaujať čo najobjektívnejší pohľad na každé jedno pochybenie. Ako však poznamenal, je rozdiel medzi pochybením a nedbanlivosťou. "Preto by sme chceli nájsť spoločný meter ako čo hodnotiť," dodal. "Boli by sme radi, keby sa začalo pracovať na istých štandardoch, ktoré by zakotvili istý postup pri diagnostických a terapeutických postupoch," skonštatoval na margo spolupráce oboch subjektov Dragula. ÚDZS by taktiež podľa jeho slov mohol prevziať určitú úlohu arbitra v sporoch medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami, čo sa týka platenia za výkony.

Ďalšiu spoluprácu pripustil aj v oblasti cenotvorby. "Na Slovensku sa deregulovali ceny a deregulovala sa sieť. Ceny od východu na západ majú stúpajúcu tendenciu, čo je nenormálne. My by sme chceli, aby cena každého výkonu bola všade rovnaká, samozrejme nie každý bude môcť vykonávať všetky výkony," dodal Dragula s tým, že cena by mala obsahovať minimálne nákladovú položku preto, aby sa zdravotnícke zariadenia nezadlžovali.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: