Zlatomoravská nemocnica má novú riaditeľku

Zlatomoravská primátorka Serafína Ostrihoňová stále dúfa, že sa mestu podarí nájsť vhodného investora pre Mestskú nemocnicu s poliklinikou Rudolfa Korca. Tá sa momentálne nachádza v neľahkej situácii. Jej dlh sa vyšplhal na úroveň 1.438.712 eur. Projekt na jej oddlženie zo štátnych zdrojov dopadol neúspešne, čo napokon stálo miesto riaditeľa nemocnice Jána Popoviča. „Sľuboval stopercentné oddlženie. To znamená, vedenie nemocnice moju dôveru malo. Žiaľ, on ako štatutár si neuvedomoval, že zlyhal tým, že do projektu mala byť zahrnutá iba istina dlhu a nie poplatky z omeškania. On, ako štatutár, riaditeľ poverený vedením nemocnice, tým stratil moju dôveru a preto som skončila jeho poverenie,“ vysvetlila Ostrihoňová.

V súčasnosti je riadením nemocnice v Zlatých Moravciach poverená lekárka Nina Horňáková. „Pred tým už nemocnicu viedla. Nebojím sa, že riadenie nezvládne, pretože sa snaží o to, čo ja, aby nemocnica bola zachránená a to nás spája,“ skonštatovala Ostrihoňová.

Primátorka stále dúfa, že sa mestu podarí nájsť pre nemocnicu vhodného investora, aj napriek tomu, že momentálne magistrát žiadnych potenciálnych záujemcov neeviduje. „Myslím si, že oni čakajú na príležitosť a viacerí majú záujem prenajať nemocnicu,“ domnieva sa Ostrihoňová. Od prípadného investora očakáva, že dokáže zlepšiť zdravotnú starostlivosť a zároveň pomôže nemocnici dostať sa z ekonomických problémov. „V žiadnom prípade nemôžem súhlasiť, aby si nejaký investor prenajal nemocnicu bez prevzatia dlhu. Kto príde z investorov, každý bude vypočutý a to najlepšie bude podporené aj zo strany vedenia nemocnice aj mňa ako primátorky mesta,“ uviedla.

Zlatomoravská nemocnica sa dostala do ekonomických problémov potom, ako si u nej Všeobecná zdravotná poisťovňa začala objednávať menší počet výkonov ako v minulosti. Neskôr sa k tomu pridružili aj ťažkosti s nedostatkom lekárov. V októbri 2008 tu preto museli zrušiť detské, novorodenecké a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Mesto začiatkom roku 2009 uvažovalo o zverení nemocnice víťazovi tendra na jej prevádzkovateľa. Tým sa mal podľa verejnej súťaže stať lekár Pavol Učnik. Ostrihoňovej sa však nepáčilo, že by dlhy nemocnice mali zostať mestu a prenájom nemocnice vetovala.

V spádovej oblasti nemocnice v Zlatých Moravciach žije 35.000 až 45.000 ľudí. Mesto už viackrát vyzvalo okolité obce, aby pomohli pri jej prevádzkovaní. „Žiaľ záujem obcí participovať na prevádzke mestskej nemocnice je minimálny,“ dodal pred časom pre TASR prednosta mestského úradu Miroslav Šlosár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: