Výzva OPZ 2010/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská - z eurofondov poputujú do zdravotníctva ďalšie finančné prostriedky

Polikliniky a zdravotné strediská môžu na svoju rekonštrukciu a modernizáciu získať celkom 5,7 milióna eur. Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) dnes totiž vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Ako rezort informuje na svojej internetovej stránke, výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy. Celková suma finančných prostriedkov na nenávratný finančný príspevok (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená na túto výzvu, predstavuje 5,7 milióna eur. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 500.000 eur a maximálna výška je 3,5 milióna eur.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 20. apríla 2010. Pre potenciálnych žiadateľov pripravuje ministerstvo informačné semináre. Tie sa uskutočnia v Banskej Bystrici (3.2.), Košiciach (4.2.) a v Bratislave (5.2.). Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila 8. novembra 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. Vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa tak môžu uchádzať o finančné prostriedky vo výške 250 miliónov eur, ktoré Slovensko v programovom období 2007-2013 môže čerpať v oblasti zdravotníctva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty budú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu.

Informačné semináre k výzve OPZ 2010/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská

Začiatok akcie: 02.02.2010 Koniec akcie: 05.02.2010
Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskutoční v stredu 3. februára 2010 v zelenom salóniku hotela DIXON, Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do 13.00 hod.

Druhý seminár bude 4. februára 2010 v zasadačke Kultúrno-spoločenského centra Atrium Klub, Zuzkin park 4, Košice od 10.00 do 13.00 hod.

Tretí seminár sa uskutoční 5. februára 2010 v zasadačke Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2 Bratislava od 10.00 do 13.00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 2. februára 2010 na mailovú adresu karolina.havlickova@health.gov.sk

Autor článku: TASR, opz.health-sf.sk

Dátum zverejnenia: