Vstup do zdravotníctva je strategickou investíciou J&T

Vstup do zdravotníctva je strategickou investíciou J&T
Zdroj: bigstockphoto.com

Vstup do zdravotníctva je strategickou investíciu finančnej skupiny J&T. V súčasnosti J&T pôsobí v dvoch nemocniciach, zdravotnej poisťovni, poskytovaní rýchlej záchrannej služby v oblasti mikrobiologických laboratórií a v kúpeľníctve.

"Do zdravotníctva nevstupujeme s cieľom dosahovať vysoké zisky v krátkom čase," vysvetlil podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP Ivan Jakabovič. Záujem o vstup do zdravotníctva odôvodnil mimoriadnou  stabilitou charakteristickou pre toto odvetvie, keďže "ľudia boli aj budú chorí vždy a treba ich liečiť". Navyše, pre zdravotníctvo sú typické veľké finančné toky. "Toto odvetvie je však v kríze. A keďže prijaté reformy umožnili vstup súkromného kapitálu do zdravotníctva, vzhľadom na uvedené dôvody a vzhľadom na naše skúsenosti v oblasti reštrukturalizácie a revitalizácie podnikov v kríze považujeme toto odvetvie za strategickú výzvu pre našu skupinu," konštatoval Jakabovič. Za prvoradé pritom považuje stabilizáciu a zabezpečenie plnej funkčnosti zariadení, do ktorých skupina vstupuje.

"Chceme sa sústrediť na vybudovanie funkčného systému zdravotnej starostlivosti v každom stupni procesu liečby pacienta. Teda od poistenia cez vyšetrenie, liečbu vrátane dostupnosti kvalitných liečiv až po rehabilitáciu. Tento systém by mal poskytovať starostlivosť na zodpovedajúcej úrovni," spresnil. Napriek frázam o bezplatnom zdravotníctve totiž podľa neho občania za starostlivosť platia nemalé prostriedky. "Na druhej strane na poskytovanie tejto starostlivosti musíme lekárom, ale aj ostatným medicínskym pracovníkom vytvoriť dôstojné podmienky pre ich prácu. A celý tento systém by mal fungovať čo najefektívnejšie," dodal.

J&T vlastní, respektíve manažuje Európsku zdravotnú poisťovňu, na ktorú získala licenciu v auguste 2005. Po období budovania infraštruktúry v súčasnosti pripravuje zmluvy s lekármi a medicínskymi zariadeniami a súčasne realizuje akvizíciu poistencov. Počet klientov, ktorí už podpísali s EZP zmluvu, dosahuje niekoľko desiatok tisíc. Podľa odhadov by už po prekročení hranice 50 tisíc mala prekonať hranicu ekonomickej samostatnosti.

K ďalším akvizíciám J&T patrí Železničná nemocnica Bratislava a Železničná nemocnica Košice. V oboch nemocniciach sa podarilo stabilizovať ekonomiku a zastaviť zadlžovanie. V najbližšom období sa plánuje rozšírenie odborov, v ktorých budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Rovnako sa pripravujú investície do rekonštrukcie niektorých operačných sál a prístrojového vybavenia oboch nemocníc v celkovej sume cca 50 miliónov Sk.

V tendri získalo J&T dve stanice Rýchlej záchrannej služby - v Karlovej vsi a Dúbravke, tie by mali začať činnosť 1. júna a jednu stanicu RZP v Šamoríne, ktorá by mala by mala začať poskytovať služby k 1. júlu.

Zároveň vlastní J&T Kúpele Štrbské pleso – zariadenia pre liečbu respiračných chorôb – hotely Hviezdoslav, Helios, Solisko. V súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia LD Hviezdoslav na prvý päťhviezdičkový hotel na Slovensku pri nákladoch asi jednej miliardy Sk, a liečebného domu Helios na trojhviezdičkový hotel pri nákladoch asi 500 miliónov Sk. Aj po rekonštrukcii sa počíta so zachovaním kúpeľnej liečby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: