Každý Čech si v priemere dopraje jedno nedočapované pivo denne

Ročne sa v Česku kvôli nadmernej konzumácii alkoholu a zdravotným dôsledkom alkoholizmu dostane do nemocníc 7000-10.000 ľudí. A vôbec neplatí, že by išlo výhradne o mužov: asi tretinu hospitalizovaných tvoria ženy. Úplnou výnimkou medzi pacientmi už dávno nie sú ani deti.

Pacient z tejto kategórie si v nemocnici pobudne v priemere sedem týždňov. Približne 150 pacientov strávi v nemocnici šesť až 12 mesiacov a 100 pacientov dokonca viac než rok. Po odchode z nemocnice väčšia časť pacientov potrebuje ďalšiu nemocničnú či ambulantnú pomoc. Podľa kvalifikovaných odhadov je v Česku až 300.000 alkoholikov, ale nadmerne konzumuje alkohol ešte viac ľudí: tretina mužov a asi 14 percent žien. Väčšina z alkoholikov si svoju závislosť nepripúšťa a len zlomok alkoholikov sa chce zo svojej závislosti liečiť. Štúdia ESPAD, ktorej sa v Česku v roku 2007 zúčastnili školáci, potvrdila obavy odborníkov. Podľa záverov štúdie – pokiaľ ide o alkohol - patrí česká mládež medzi najohrozenejšie v Európe. Až tri štvrtiny 16-ročných potvrdili, že v priebehu ostatných 30 dní pili alkohol. Polovica 16-ročných však uviedla, že v ostatnom mesiaci si poriadne vypila.

Česko je na čele rebríčkov nielen v spotrebe alkoholu na obyvateľa. Bývalé Československo malo aj prvú protialkoholickú záchytnú stanicu na svete. Tento "vynález" českého psychiatra Jaroslava Skálu sa zrodil v roku 1951. Odvtedy sa novinka rozšírila do celého sveta. V ČR sa každoročne vypije toľko piva, že po prepočte na počet obyvateľov to vychádza na 160 litrov ročne – na každého obyvateľa vrátane dôchodcov a detí. To znamená, že jedno nedočapované pivo si dá denne každý Čech. Čechom však chutí aj víno – toho sa podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ) za rok 2008 vypije ročne v prepočte na jedného obyvateľa 18,5 litra. Nadmierne je obľúbený aj tvrdý alkohol, ktorého si každý "štatistický Čech" dopraje ročne 8,1 litra. Keď v ČSÚ spotrebu alkoholu prepočítali na čistý lieh, stopercentný alkohol, vyšlo im 10,4 litra na hlavu.

Alkohol spolu s cigaretami zostáva v Česku najdostupnejšou a spoločensky navyše tolerovanou drogou. Kým o obmedzení fajčenia, najmä v reštauráciách, sa roky vedú v ČR odborné i politické diskusie, o zákaze alkoholu sa ani len neuvažuje. Podľa niektorých expertov by mohlo byť prvým krôčikom aspoň zvýšenie dnes neúčinných pokút a postihov za predaj alkoholu neplnoletým.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: