V Rakúsku po dvoch rokoch opäť zaznamenali prípad choroby šialených kráv

Prvý prípad choroby šialených kráv (BSE) po dvoch rokoch hlásili dnes z Rakúska.

Podľa informácií viedenského rezortu zdravotníctva a hornorakúskeho krajinského šéfa rezortu zdravotníctva Josefa Stockingera sa ochorenie, ktoré je celkove v poradí siedme v alpskej republike a druhé v Hornom Rakúsku, potvrdilo u dvanásťročnej kravy. Jej mäso sa nedostalo do potravinového reťazca. Výsledok testu už zlikvidovaného zvieraťa z 19. januára potvrdili s definitívnou platnosťou dnes z referenčného laboratória Rakúskej agentúry pre zdravie a bezpečnosť potravín v dolnorakúskom Mödlingu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: