DFNsP v Bratislave dobuduje oddelenie urgentného príjmu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave kompletne dobuduje oddelenie urgentného príjmu. Vďaka finančnej pomoci zdravotnej poisťovne Dôvery vo výške 200.000 eur dokončí tretiu fázu, v ktorej pôjde o tzv. expektačné lôžka.

Zriadením oddelenie urgentného príjmu v nemocnici sa optimalizuje diagnosticko–terapeutický proces u náhle chorého dieťaťa. Dobudovanie šiestich expektačných lôžok umožní krátkodobú hospitalizáciu v prípadoch, kedy si diagnostické alebo liečebné procedúry vyžiadajú niekoľkohodinové zotrvanie detského pacienta v nemocnici. Každé lôžko bude vybavené príslušným monitorovacím zázemím, jedno z lôžok, tzv. izolačný box, bude určený pre pacientov s podozrením na infekčné ochorenie.

"Dobudovanie expektačných lôžok doplní v súčasnosti chýbajúci medzičlánok medzi nemocničným lôžkom a ambulantnou starostlivosťou. Oddelenia podobného typu sú obvyklou súčasťou lôžkových zdravotníckych zariadení v celosvetovom meradle. Dobudovaním tretej fázy oddelenie urgentného príjmu tak vznikne najkomplexnejšie pracovisko tohto typu na Slovensku," informovala dnes TASR Dana Kamenická, hovorkyňa DFNsP Bratislava. V nepretržitej prevádzke sú tu ambulancie pediatra a detského chirurga, ktoré mesačne ošetria približne 3200 detí. Lekársku službu prvej pomoci zabezpečuje DFNsP pre spádovú oblasť s 1,5 miliónom obyvateľov. V roku 2009 bolo v DFNsP v Bratislave hospitalizovaných 16.461 detí. Pacienti z Bratislavy z celkového počtu tvorili 35,3 percenta, zo západného Slovenska 53,2 percenta, zo stredného Slovenska 6,9 percenta a z východného Slovenska 4,6 percenta.

Práce na dobudovanie oddelenia urgentného príjmu by mali trvať približne dva až tri mesiace. Expektačné oddelenie bude plynule prepojené s existujúcou ambulantnou časťou urgentného príjmu. Dizajn oddelenia bude pacientsky naklonený a bude podporovať prítomnosť rodiča pri chorom dieťati.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: