Za vznik závislosti od alkoholu môže aj jeho ľahká dostupnosť

Alkohol patrí na Slovensku k legálnym drogám, podľa pôsobenia patrí medzi látky s prevažne upokojujúcimi účinkami. Príčin vzniku závislosti od alkoholu je viacero, pričom môže ísť aj o ich vzájomnú kombináciu. "Genetika, prostredie, príklady, ale aj nuda, zvedavosť, snaha zaradiť sa do komunity či vysoká spoločenská tolerancia a ľahká dostupnosť," hovorí o príčinách vzniku závislosti psychiatrička Jaroslava Struňáková.

O prevencii pred vznikom závislosti od alkoholu je možné hovoriť už od detstva. Základom pre správny prístup dieťaťa ku konzumácii alkoholu v neskoršom veku je funkčná rodina a v nej primerané zázemie s dostatkom empatie a tolerancie. V neposlednom rade má na to vplyv aj vytvorenie záujmov, primerané trávenie voľného času, záujem zo strany rodičov o vnútorné prežívanie detí, ich kamarátov. Dôležité je tiež prostredie, v ktorom sa deti pohybujú vo voľnom čase. Dbať treba aj na jednotnú výchovu, príklady a otvorenú komunikáciu. Rodičia by mali na dieťa klásť primerané nároky.

"Deti sú v tom istom prostredí viac exponované a vnímavejšie k účinkom škodlivých látok všeobecne. Príčinou sú anatomické a fyziologické zvláštnosti," vysvetľuje Struňáková. Majú napríklad vyšší príjem vzduchu, potravy i vody, vyšší koeficient vstrebávania látok do vnútorného prostredia, menšie metabolické biotransformačné schopnosti, nižšie vylučovanie žlčovými a močovými cestami. Tým reaguje dieťa vo fáze telesného a duševného vývoja vyššou vnímavosťou k akútnym následkom aj k poškodeniam prejavujúcim sa v dospelom veku.

Droga vo všeobecnosti je látka, ktorá za určitých okolností vyvolá u človeka závislosť. Svetová zdravotnícka organizácia definuje niekoľko kritérií závislosti. Je ním napríklad neodolateľná túžba po užití a získaní drogy, tendencia k zvyšovaniu dávky a abstinenčné príznaky a tým nutnosť zvyšovať dávku na ich predídenie, psychická, prípadne fyzická závislosť od účinku drogy či škodlivé účinky pre jedinca aj spoločnosť. "Pri problémoch aj pri podozrení na ne, by ľudia nemali čakať, odkladať riešenie situácie, nezatvárať pred problémom oči, ale okamžite vyhľadať odborníka," upozorňuje psychiatrička.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: