Pitie alkoholu na verejnosti nereguluje z krajských miest iba Žilina

Z ôsmich krajských miest požívanie alkoholu na verejnosti nereguluje všeobecným záväzným nariadením (VZN) iba Žilina. Mesto podľa jeho hovorcu Martina Barčíka pozorne sleduje úpravy v iných mestách. "V niektorých došlo k napadnutiu VZN týkajúceho sa obmedzenia požívania alkoholických nápojov. Preto sledujeme túto problematiku, aby bolo VZN v prípade jeho prijatia po právnej stránke doladené," uviedol pre TASR. Dodal, že mestskí policajti popri monitoringu kultúrnych a športových akcií pravidelne kontrolujú podávanie alkoholu mladistvým alebo požívanie alkoholu mladistvými a podľa zákona o priestupkoch im môžu uložiť pokutu do 30 eur.

Banská Bystrica všeobecne záväzným nariadením schváleným zastupiteľstvom zakázala jednotlivcom, ako aj skupinkám ľudí pitie alkoholu na verejných priestranstvách mimo vyhradených priestorov. Najmä na chodníkoch, v parkoch a v blízkosti školských, športových, kultúrnych a ďalších zariadení. "Máme zmapované miesta, kde sa toto nariadenie najčastejšie porušuje. Sú nimi napríklad okolie Pamätníka SNP, Mestský park, ale aj centrum," povedal pre TASR náčelník banskobystrickej Mestskej polície Ľubomír Piterka.

Z prešovského VZN vyplýva, že dospelé osoby môžu na verejnosti piť iba v čase od 3.00 do 4.00 h ráno. Podľa náčelníka mestskej polície Jána Andrejka však v takomto prípade nesmie dochádzať k porušovaniu nočného pokoja a verejného poriadku. Zákaz pitia sa netýka letných terás, vymedzených priestorov rekreačných zariadení a výnimkou sú aj silvestrovské oslavy. V odôvodnených prípadoch je možné povoliť konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve v Prešove len na základe jednorazového povolenia primátora počas usporiadania niektorých podujatí, trhov a jarmokov.

Trnavská mestská polícia zistila vlani 55 porušení VZN o predávaní a požívaní alkoholických nápojov v uliciach, na športoviskách, parkoch či iných miestach a vybrala za to pokuty okolo 330 eur. Maximálna výška pokuty je 33 eur. V Trnave je možná konzumácia alkoholu v prípade konania schválených a pripravených podujatí ako Tradičný trnavský jarmok či open festivaly a vianočné trhy. "Vtedy udeľuje mestské zastupiteľstvo výnimku," priblížil pre TASR hovorca radnice Pavol Tomašovič. Konzumáciu alkoholu na verejnosti v Nitre upravuje VZN, ktoré mestskí poslanci prijali na jeseň 2007 a novelizovali ho vlani v marci. Vtedy odsúhlasili rozšírenie zákazu pitia alkoholu na verejnosti prakticky na celé centrum mesta a okolie železničnej a autobusovej stanice. Zákaz platí celý týždeň od 22. do 6. hodiny. Prax potvrdila, že má svoje opodstatnenie, poznamenal náčelník mestskej polície Miloš Hajnovič. "Spočiatku sme sa obávali hlavne problémov s dokazovaním a riešením týchto priestupkov," uviedol pre TASR. Policajti riešili vlani niekoľko stoviek takýchto prípadov. Väčšinu z nich vybavili na mieste pohovorom alebo pokutou do výšky 33,19 eura.

Trenčianska mestská polícia riešila v minulom roku 27 prípadov porušenia VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Martina Dušová z kancelárie primátora priblížila, že išlo vo väčšine prípadov o ľudí bez prístrešia. Aj preto tieto priestupky riešila mestská polícia dohováraním. "VZN vstúpilo do platnosti 14. mája minulého roku. Fyzická osoba, ktorá ho poruší, sa dopustí priestupku proti poriadku v správe a môže jej byť uložená pokuta do 33 eur," uviedla pre TASR s tým, že kontrolu zákazu konzumácie alkoholu na verejnosti vykonáva mestská polícia v rámci svojej hliadkovej činnosti.

V hlavnom meste upravuje problematiku VZN mesta, ktoré zakazuje predávať alebo požívať alkoholické nápoje v zariadeniach spoločného stravovania bez obsluhy, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 100 metrov od sídla prezidenta, parlamentu a vlády, od predškolských a školských zariadení, či od cintorínov a iných pietnych miest v čase od 04.00 h do 02.00 h. Zákaz platí aj pre stanice a zastávky železníc i prímestských a diaľkových autobusov, ako aj vo vzdialenosti 100 m od nich v čase od 22.00 h do 06.00 h. Ako však pre TASR priblížila hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová, jednotlivé mestské časti majú možnosť si túto problematiku samostatne upraviť. V historickom centre je tak povolené požívania alkoholu na verejnosti iba medzi 03.00 a 05.00 h ráno.

Vo východoslovenskej metropole, Košiciach, je zakázané požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, mimo zariadení na to určených, prevádzkovo a priestorovo prispôsobených v čase od 5.00 h do 3.00 h nasledujúceho dňa. Pre TASR to uviedol vedúci referátu komunikácie magistrátu Jaroslav Vrábeľ. Zákaz sa vzťahuje aj na požívanie alkoholu v okolí areálov škôl, školských, predškolských a výchovno-vzdelávacích zariadení, na detských ihriskách a v ich okolí, v okolí zdravotníckych zariadení, úradov verejnej správy, účelových zariadení registrovaných cirkví a náboženských spoločností a v okolí kostolov a iných modlitební, na športových ihriskách, v prístreškoch a na zastávkach verejnej dopravy, v parkoch a na určenom priestranstve v mestskej časti Staré Mesto.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: