ÚDZS vydal vlani neplatičom 71.000 platobných výmerov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal v roku 2009 viac ako 71.000 platobných výmerov. Teda svojich rozhodnutí adresovaných platiteľom zdravotného poistenia, ktorí neodvádzali platby na zdravotné poistenie. Celková pohľadávka vrátane dlžného poplatku z omeškania dosiahla vyše 54 miliónov eur. Najčastejšie išlo o zamestnávateľov - o právnické osoby, ale aj podnikateľov. Počet platobných výmerov bol však vlani medziročne nižší o asi 7000.

"Znížil sa preto, nakoľko novela zákona 580 z roku 2004 dala možnosť zdravotným poisťovniam uplatňovať svoje pohľadávky vlastným rozhodnutím, takzvanými výkazmi nedoplatkov. Všeobecná úspešnosť výberu poistného je viac ako 93 až 95 percent. Samozrejme po vydaní buď platobných výmerov, alebo výkazov nedoplatkov je to už vec buď dobrovoľného plnenia, alebo núteného výkonu. Po právoplatných rozhodnutiach výkazov nedoplatkov, alebo platobných výmerov musia sa zdravotné poisťovne obrátiť na súdnych exekútorov," konštatoval dnes v Banskej Bystrici na stretnutí s novinármi riaditeľ odboru pohľadávok a pokút ÚDZS Marek Hroššo.

Správne konanie môže spomínaný úrad začať až na návrh zdravotných poisťovní. Rozhodnúť musí do 15 dní, a tak isto aj o prípadnom odvolaní. Urýchliť tento proces umožnilo zavedenie elektronického systému spracovania platobných výmerov, ktoré si vyžiadal aj enormný nárast doručovaných zo strany zdravotných poisťovní. Kým počet návrhov bol v roku 2006 asi 2000 a v roku 2007 približne 6000, v nasledujúcom roku sa ich počet zvýšil na vyše 77.000 a v minulom dosiahol viac ako 71.000. "Zavedením spomínaného systému sa jednoznačne zrýchlilo správne konanie. Vyskytlo sa síce viac opravných prostriedkov, avšak nie takých, ktoré by predlžovali správne konanie," uviedol Zdenko Doktor z ÚDZS. Dodal, že pri zabezpečení kvalitného rozhodovania úradu nedošlo k ohrozeniu, alebo poškodeniu práv platiteľov poistného, čo je podstatné. Na druhej strane efektívnejšie predpisovanie pohľadávok znamenalo rýchlejšie privádzanie peňazí späť do systému.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: