Vyše 500 odborníkov z ortopédie si v Bratislave vymieňa skúsenosti

Vyše 500 odborníkov z oblasti ortopédie z 13 krajín sveta sa v týchto dňoch zúčastňuje na XXX. jubilejnom národnom kongrese Červeňanského dni. Podujatie, na ktorom odznie 113 prednášok, organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. Medzi hlavné témy kongresu patria témy z onkoortopédie, reumoortopédie či novinky v operačnej liečbe rúk.

Celý kongres sa nesie v duchu spomienok na zakladateľa spoločnosti, profesora Jána Červeňanského, od ktorého smrti uplynulo 33 rokov. Ten patril medzi priekopníkov v oblasti špeciálnej chirurgie a ortopédie na Slovensku. Narodil sa v roku 1905, od roku 1942 pôsobil ako prednosta Ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave. Zomrel v roku 1977. Za vedeckú činnosť ho vyznamenali medailou J. E. Purkyňu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: