Bratislavčania starnú, u detí narastá obezita

Populačná krivka Bratislavčanov klesá a starne. Kým v roku 1998 žilo na území hlavného mesta SR 85.865 ľudí v poproduktívnom veku, v roku 2007 sa ich počet zvýšil na 88.191, čo je 20 percent z vtedajšieho počtu. Oproti 449.547 Bratislavčanov v roku 1998 ich bolo v roku 2008 o 20.756 menej. Vyplýva to z informatívnej správy za rok 2008, ktorú dnes zobralo na vedomie mestské zastupiteľstvo.

Obsiahla správa okrem všeobecných ukazovateľov o narodených deťoch, úmrtnosti či počtu sobášov a rozvodov uvádza zoznam zdravotníckych zariadení s ich oddeleniami a technickým vybavením. V tabuľkách sú prehľady počtu pacientov podľa veku s alergickými ochoreniami, správa dáva prehľad o vývoji tuberkulóznych, ortopedických, psychiatrických, pohlavných a iných ochorení alebo počte drogovo závislých pacientov. V prílohe sú zverejnené výsledky projektu podpory kardiovaskulárneho zdravia, ktorý bol realizovaný v 12 petržalských základných školách. "Zdravotný stav Bratislavčanov je v porovnaní s inými oblasťami Slovenska dobrý," uviedla pre TASR spracovateľka správy, vedúca oddelenia sociálnych vecí Viera Karovičová. Podľa nej k tomu prispievajú rôzne projekty magistrátu podporujúce zdravý životný štýl aj pravidelná činnosť Kancelárie Zdravé mesto v spolupráci s občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami. "Narastá obezita u detí, čo je spôsobené ich sedavým spôsobom života za internetom a malým pohybom," upozornila Karovičová.

Viacerí poslanci ocenili predloženú správu, ktorá je k dispozícii občanom na internetovej stránke Bratislavy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: