Klauni potešia aj deti v nemocniciach, ktoré pravidelne nenavštevujú

Aj v tomto roku občianske združenie (o.z.) Červený Nos Clowndoctors pokračuje s programom Niečo navyše. Nadväzuje tak na tradíciu založenú v roku 2006. V rámci tohto projektu prídu zdravotní klauni aj za deťmi do nemocníc, ktoré počas roka pravidelne nenavštevujú. V súčasnosti sa z pravidelných klauniád tešia detskí pacienti, hospitalizovaní v 11 nemocniciach na Slovensku. Sú to tri nemocnice v Bratislave, jedna v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Martine, Liptovskom Mikuláši, Nitre a v Trnave. Ročne prinesú zdravotní klauni humor a dobrú náladu takmer 20 tisíckam malých pacientov.

Vo februári zdravotní klauni rozveselia a potešia deti aj v ďalších slovenských nemocniciach. Napríklad v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, v Nemocnici A. Wintera, n.o., Piešťany či v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. OZ Červený Nos Clowndoctors aktívne pôsobí na Slovensku od apríla 2004. Jeho hlavným cieľom je podporovať psychickú pohodu detských pacientov a pomocou humoru im pomôcť prekonávať strach z liečebných procedúr a nemocničného prostredia. Túto základnú myšlienku realizuje združenie formou pravidelných návštev zdravotných klaunov v nemocniciach s dlhodobo hospitalizovanými deťmi prevažne s onkologickou diagnózou. Združenie spolupracuje s 25 profesionálne vyškolenými zdravotnými klaunmi.

Združeniu sa v 10 nemocniciach na Slovensku podarilo zrealizovať projekt s názvom Linka domov. Deti na 14 lôžkových oddeleniach v 10 nemocniciach môžu využívať 24 mobilných telefónov aj s kreditmi na bezplatné volanie domov svojim najbližším. Občianske združenie v októbri 2009 začalo s realizáciou nového projektu s názvom Cirkus Paciento a v najbližšom období pripravuje aj návštevy pacientov na geriatrických oddeleniach. Každý mesiac absolvujú zdravotní klauni viac ako 50 návštev hospitalizovaných detí. Ročne prinesú humor, smiech a dobrú náladu takmer 20 tisíckam malých pacientov. TASR o tom dnes informovala Lena Oujezdska z OZ Červený Nos Clowndoctors.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: