Súkromné poisťovne poskytovateľom plošne zmluvy nenavýšia

Plošné zvyšovanie úhrad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v tomto roku podľa Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) neprichádza do úvahy. Viac prostriedkov by mali dostať lepší poskytovatelia, menej tí, ktorí budú mať problém s plnením indikátorov kvality a personálnych a materiálno-techických normatívov. Disponibilné zdroje súkromných zdravotných poisťovní totiž budú v tomto roku nižšie ako v roku 2009. Poisťovne na tento rok predpokladajú disponibilné zdroje vo výške takmer 3,6 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,43 percenta.

Ako priblížil riaditeľ úseku financií poisťovne Dôvera Radomír Vereš, tá bude mať v tomto roku o jedno percento zdrojov na jedného poistenca menej v porovnaní s minulým rokom. "Myslím, že sa to pacientov citeľne nedotkne," konštatoval s tým, že poisťovňa zabezpečí pacientom zdravotnú starostlivosť, na ktorú majú nárok. Počas nadchádzajúcich rokovaní s poskytovateľmi na nových zmluvách sa chce najväčšia súkromná poisťovňa dohodnúť na reálnych podmienkach, aby mohla riadne plniť svoje záväzky. "Nie je priestor na žiadne plošné zvyšovanie, myslím, že poskytovatelia sa nemusia báť nejakých plošných znižovaní cien

Ako objasnil výkonný predseda ZZP Eduard Kováč, vzhľadom na predpokladaný jednopercentný rast miezd možno očakávať aj mierny nárast predpísaného poistného. Upozornil však, že skúsenosti s výberom poistného z minulého roku ukázali, že sa jednoznačne zhoršila platobná disciplína platiteľov. "Nie sú žiadne signály, že by pre rok 2010 mohla byť lepšia." Poisťovňa Dôvera v tomto smere avizovala tvrdší prístup k vymáhaniu poistného.

Na zdroje zdravotných poisťovní výrazne vplývajú aj platby za poistencov štátu, ktoré sa oproti vlaňajšku zvýšili. ZZP v tomto smere očakáva v tomto roku nárast o 10,48 percenta. Vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť sa však podľa ZZP pozitívny efekt zvýšenej platby za poistencov štátu zmaže. Štát totiž za jedného nezamestnaného platí o dve tretiny menej ako je priemerné poistné za ekonomicky aktívneho poistenca. Kováč priblížil, že rast nezamestnanosti o jedno percento znamená pre poisťovne približne výpadok 30 miliónov eur.

Navýšenie zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) najmä zo strany najväčšej štátnej poisťovne chcú utorkovým (2.2.) protestom dosiahnuť zdravotnícki odborári. Zmluvy pre tieto zariadenia sú diametrálne odlišné oproti zmluvám pre fakultné nemocnice. Navýšenie zdrojov by podľa odborárov umožnilo zabezpečiť zvýšenie platov zdravotníckych aj nezdravotníckych pracovníkov v týchto zariadeniach.

Health Policy Institute (HPI) začiatkom januára informoval, že rok 2009 bol v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy, ktorá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní. HPI upozornilo, že výpadok skutočných príjmov bude oproti plánovaným príjmom výrazný, pričom možno počítať až s výpadkom 350 miliónov eur. Zníženie príjmov sa odzrkadlilo na nákupnej politike poisťovní, pričom v 1. polroku 2009 okresali najmä platby ambulantným špecialistom, prilepšili si napríklad nemocnice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: