Za nedostatkom zubných lekárov je aj nízky počet absolventov

Aj nízky počet absolventov lekárskych fakúlt sa podpisuje pod fakt, že je na Slovensku nedostatok zubných lekárov. Podľa hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo Nedy Markovskej úbytok nastane aj v nasledujúcich piatich rokoch, kedy sa predpokladá odchod veľkej skupiny lekárov do dôchodku.

Podľa údajov Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) skončilo v školskom roku 2007/08 v odbore stomatológia štúdium 42 absolventov a v školskom roku 2008/09 celkom 57 absolventov. "Výučba študentov zubného lekárstva je finančne veľmi náročná, študenti spotrebúvajú veľké množstvo materiálov a opotrebúvajú množstvo prístrojov. Od roku 2000 nebol zo strany ministerstva školstva záujem o zabezpečenie výučby zubného lekárstva," uviedla v tejto súvislosti Markovská. Ministerstvo školstva (MŠ) SR tieto vyjadrenia odmieta. Podľa slov hovorkyne rezortu školstva Dany Špankovej ministerstvo poskytuje v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov osobitné finančné prostriedky na zabezpečenie praktickej výučby v študijnom odbore zubné lekárstvo a stomatológia. "Takže študenti stomatológie dostávajú z MŠ SR dokonca tri balíky peňazí," uviedla pre TASR.

Základná suma je normatívna dotácia vo výške 2224 eur na jedného študenta v roku 2009. Druhý balík peňazí je podľa Špankovej určený na praktickú výučbu na klinických pracoviskách. Na jednu hodinu na študenta to v roku 2008 bolo 150,50 Sk (5 eur). Navyše, v roku 2008 poskytol podľa Špankovej rezort školstva v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov osobitné finančné prostriedky na zabezpečenie praktickej výučby v študijnom odbore zubné lekárstvo a stomatológia. Pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach to bolo v sume 8,1 milióna Sk (268.871 eur) a Univerzitu Komenského (UK) v sume 6,9 milióna Sk (229.038 eur). V roku 2009 to bolo pre UPJŠ 69.707 eur a pre UK 29.875 eur.

Podľa Markovskej sú vyúčbové materiálno-technické kapacity poddimenzované nedostatkom zubných súprav a ostatného zariadenia, ako aj vysokoškolskými učiteľmi. Ďalší problém vidí v platovom ohodnotení učiteľov zubného lekárstva. Podľa Markovskej sú v porovnaní s príjmami zubných lekárov v privátnej praxi asi jednou tretinou. Španková však upozornila, že materiálno-technické, ako aj personálne zabezpečenie je v kompetencii vysokých škôl. Od týchto podmienok závisí aj počet prijímaných študentov. Počet registrovaných zubných lekárov podľa SKZL bol v roku 2007 - 3079, v roku 2008 - 3165 a v roku 2009 - 3246 zubných lekárov. Podľa ich počtu sa odvíja aj počet pacientov, ktorých má zubný lekár v starostlivosti. V súčasnosti priemerne vychádza na jedného lekára približne 2400 pacientov. Optimálny počet je podľa viceprezidenta komory Alexandra Bednárika približne 1000 až 1500 pacientov, v prípade detských pacientov ešte menej.

Niektorí zubní lekári sa pre lepšie platové podmienky rozhodnú ostať v zahraničí. Príkladom je aj susedná Česká republika, kde podľa komory pôsobí v súčasnosti 92 slovenských zubných lekárov. "Veľká časť študuje v Českej republike a pravdepodobne tam aj ostanú," skonštatoval Bednárik s tým, že v susedných štátoch sú lepšie podmienky ako na Slovensku. Počty lekárov, ktorí ostávajú v zahraničí, komora sleduje. Pre prácu v zahraničí totiž zubní lekári potrebujú povolenie tzv. Good standing, ktoré vydáva práve komora. Netýka sa to tých, ktorí ostávajú v susednom Česku. Napríklad v roku 2007 vydala komora 24 takýchto povolení, o rok neskôr 19, no a v minulom roku 8 povolení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: