Slovensko sa zapojí do vyšetrovania zdravotného stavu Európanov

Jednou z 30 krajín Európy, ktoré budú participovať na celoeurópskom projekte Europe health examination survey (EHES) - vyšetrovaní zdravotného stavu európskeho obyvateľstva, bude aj Slovensko. Organizačným zabezpečením tohto projektu, ale najmä jeho pilotnej štúdie, do ktorej sa prihlásilo 14 európskych krajín vrátane Slovenska, sa zaoberali odborníci koncom januára v Luxemburgu.

"Európska komisia rozhodla, že je potrebné zjednotiť metodiku a zbieranie údajov o zdravotnom stave obyvateľstva v jednotlivých európskych krajinách. Preto, aby boli porovnateľné a mali prislúchajúcu vypovedaciu hodnotu," uviedla účastníčka tohto celoeurópskeho stretnutia Katarína Francisciová z odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Dodala, že Slovensko sa na spomínanom odbornom fóre prezentovalo spolu s ostatnými krajinami, ktoré sa zúčastnia na pilotnej štúdii, aké vyšetrenia plánuje realizovať a ako bude vyberať respondentov. Na vzorke 200 respondentov sa sústredí na vyšetrenia tlaku krvi, cholesterolu, tukov a glukózy v krvi. Tiež na zisťovanie hmotnosti, výšky, obvodu pása a bokov.

Pilotná štúdia sa bude na Slovensku realizovať v lete tohto roku a jej celkové výsledky zo zúčastnených 14 krajín by mali byť spracované v rokoch 2011 až 2012. Potom sa má pristúpiť k plánovaniu národnej štúdie, v ktorej bude potrebné vyšetriť v rámci projektu EHES v každej z 30 zapojených európskych krajín až 4000 respondentov. Celý projekt v Európe má koordinovať novovzniknuté referenčné centrum v Helsinkách. Jeho úlohou bude zabezpečiť spoluprácu medzi krajinami, štandardizáciu meraní, pomoc pri príprave národných plánov na pilotnú štúdiu, monitorovanie kvality štúdie či organizácia stretnutí. Už tento mesiac sa v Ríme stretnú na odbornom tréningu národní experti na pilotnú štúdiu, ako aj na prípravu národných plánov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: