LPR pripravila pre žiakov a pedagógov interaktívny workshop

Liga proti rakovine (LPR) pripravila pre študentov a pedagógov stredných a základných škôl workshop, ktorý ponúkne sériu prednášok z oblasti prevencie a psychológie. Workshop sa uskutoční v termíne od 5. do 7. februára v Poprade a podporí tak Svetový deň proti rakovine.

Na workshope sa zúčastní 77 študentov vo veku od 14 do 19 rokov spolu so svojimi pedagógmi z 38 škôl z celého Slovenska, na ktorých prebieha projekt Onkologická výchova na školách. "V snahe čo najviac zaujať študentov a prijateľným spôsobom im sprostredkovať dôležité poznatky, bude tohtoročný workshop interaktívny," informovala dnes TASR Martina Myjavcová, PR a projektový manager LPR. Študenti si tak budú jednotlivé, vopred naštudované témy vysvetľovať navzájom. Mohli si vybrať zo štyroch základných tém zameraných najmä na zdravý životný štýl, fyzickú aktivitu, zdravé stravovanie či komunikáciu s pacientom. Prezentovanie a následná diskusia bude podložená dodatočným výkladom odborníkov na výživu a psychológiu.

Okrem odbornej časti workshopu sa budú môcť študenti vzájomne spoznať aj prostredníctvom erbov, ktoré si sami vyrobili a ktoré ich školu najviac charakterizujú, či predstaviť svoje aktivity v rámci Onkologickej výchovy. "Nepopierateľne silným a prínosným bude zážitok v podobe vystúpenia mladého onkologického pacienta, ktorý prekonal rakovinu semenníkov a s prítomnými študentmi sa podelí o svoje skúsenosti," hovorí Myjavcová. V závere workshopu bude vyhlásená pre študentov súťaž. Ich úlohou bude napísať list kamarátovi, ktorý je hospitalizovaný na onkologickom oddelení. Snahou je zistiť, akým spôsobom odovzdávané informácie dokážu formovať mladých ľudí pre reálny život, či si z rád a poznatkov niečo odnesú pre každodennú realitu.

Vzdelávanie mladej generácie patrí k prioritám LPR, ktorá je zároveň presvedčená, že táto forma predstavuje ďalší zaujímavý spôsob angažovania mladých ľudí k osvojeniu si zdravého životného štýlu a prevencii rakoviny. Projekt Onkologickej výchovy, ako aj samotné workshopy, hradí Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov, príp. z poukázaných 2 percent daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: