Klienti zdravotnej poisťovne by mali prejsť pri jej likvidácii do štátnej

Poistný kmeň likvidovanej zdravotnej poisťovne (ZP) by sa mal od mája 2010 vždy prenášať na štátnu ZP. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne ministerstva zdravotníctva (MZ), ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania.

Rezort v právnej norme tiež navrhuje, aby na úhradu záväzkov poisťovne likvidátor použil prostriedky z dlžného poistného s tým, že sa najprv uhradia pohľadávky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. "Aplikačná prax ukázala, že doterajšia legislatíva nezohľadnila špecifické podmienky likvidácie zdravotnej poisťovne," odôvodnilo návrh novely MZ. V rámci ochrany záujmov poistencov by mali byť vymožené všetky pohľadávky zdravotnej poisťovne od platiteľov poistného, prípadne iných subjektov. Záväzky likvidovanej poisťovne nemajú podľa rezortu nikdy zaťažiť štátny rozpočet ani rozpočet inej poisťovne.

Likvidátora by mal menovať a odvolávať súd na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Počas likvidácie nebudú môcť poskytovatelia postupovať svoje pohľadávky voči zdravotnej poisťovni v likvidácii na iné osoby. V prípade, že budú všetci poskytovatelia uspokojení a likvidačný zostatok bude menší, než sú záväzky k iným veriteľom, má vzniknúť dôvod na vyhlásenie konkurzu. Ako po rokovaní vlády v decembri minulého roka objasnil minister zdravotníctva Richard Raši, novelou zákona rezort reagoval na mnoho nejasností pri likvidácii Európskej zdravotnej poisťovne, napríklad v súvislosti s funkciami likvidátora. Priblížil, že po novom musí byť likvidácia ohlásená dopredu. Zároveň sa zadefinovalo, že prostriedky, ktoré do poisťovne v likvidácii prídu, sa prednostne využijú na uhradenie poskytnutých zdravotných služieb. "Aby sa nemohol vymyslieť nejaký mechanizmus, nejaká faktúra, ktorá by tieto prostriedky z tadiaľ vytiahla," uzavrel.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: