Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2009

Slovenský Červený kríž vyhlasuje Čin humanity 2009. Cieľom tohto 6. ročníka je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka 2009 neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili život niekoho iného. Práve týchto ľudí hľadáme, aby sme mohli vzdať hold ich činom.

Je medzi nami veľa tých, ktorí skromne, bez veľkých slov a fanfár zachránia život človeka, pri nešťastí poskytnú prvú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto zachránil ľudský život, alebo pomohol pri jeho záchrane, dajte nám vedieť. Informácia by mala obsahovať meno záchrancu, jeho skutok a jeho telefonický kontakt. Napíšte na radoslav.vengrin@redcross.sk alebo na adresu Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava. Vaše návrhy očakávame najneskôr do 28. februára 2010.

Slávnostné oceňovanie sa uskutoční v rámci osláv Svetového dňa Červeného kríža/Červeného polmesiaca 5. mája 2010 v Primaciálnom paláci v Bratislave, kde budú pozvaní významní predstavitelia politického a kultúrneho života.

Autor článku: Mgr. Jana Petrová, SČK

Dátum zverejnenia: