Mrzačenie pohlavných orgánov žien sa pokladá za porušenie práv žien

Mrzačenie pohlavných orgánov žien sa pokladá za porušenie práv žien
Zdroj: bigstockphoto.com

Mrzačenie pohlavných orgánov žien sa na medzinárodnej úrovni považuje za porušovanie práv dievčat a žien. Predpokladá sa, že 100 až 140 miliónov dievčat a žien žije v súčasnosti so zmrzačenými pohlavnými orgánmi.

Táto praktika, ktorá sa vykonáva na dievčatách vo veku od štyroch do 15 rokov, sa zjednodušene nazýva obriezka žien. V medzinárodnom kalendári sa tento jav pripomína ako Svetový deň boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a pripadá na 6. februára. Podľa informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Populačného fondu OSN každý rok hrozí dvom až trom miliónom dievčat a žien riziko, že sa budú musieť podrobiť obriezke. Väčšina z nich žije v 28 krajinách Afriky, v niektorých ázijských štátoch, avšak aj v Európe, Austrálii, Kanade a USA. V štátoch so západnou kultúrou ide o imigrantky pochádzajúce z Afriky a Juhovýchodnej Ázie.

V Európe je mrzačením pohlavných orgánov postihnutých približne 500.000 žien. Každý rok hrozí približne 180.000 ženám, ktoré emigrovali do Európy, že budú vystavené obriezke. Len v Afrike podľa údajov WHO sa približne 92 miliónov dievčat vo veku desať a viac rokov muselo podriadiť obriezke. Pri mrzačení pohlavných orgánov dievčat ide v princípe o odstránenie či poškodenie vonkajších pohlavných orgánov z iných ako zdravotných dôvodov. Prevažne zo zvykových, kmeňových, sociálnych či "kultúrnych". Spravidla obriezku vykonáva kmeňový "obriezkár". Na dievčatá a neskôr na ženy môže mať tento úkon závažné zdravotné následky, neskôr sa vyskytnú problémy pri pôrode - pre ženu i dieťa.

WHO identifikovala štyri typy mrzačenia pohlavných orgánov - od klitoridektómie cez excíziu až po najextrémnejšiu formu, ktorou je infibulácia. Problematikou obriezky žien sa v roku 2009 zaoberal aj Európsky parlament (EP). Ten v uznesení zo 16. februára 2009 vyzval členské štáty Európskej únie, aby v oblasti obriezky žien prijali konkrétne opatrenia, ktorými by bolo možné trestne stíhať osoby, vykonávajúce túto praktiku na deťoch. EP dôrazne odmietol obriezku žien ako porušovanie základných ľudských práv a hrubé porušovanie integrity a osobnosti dievčat a žien. Z pohľadu spoločnosti EP pokladá túto prax za vážny trestný čin.

Vo februári 2008 vyhlásilo desať inštitúcií OSN, že podporia vlády, komunity aj ženy, ktoré v priebehu generácie zanechajú túto praktiku tak, aby k roku 2015 došlo k jej výraznému poklesu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: