V Poprade sa dnes začal workshop organizovaný LPR

V Poprade sa dnes začal workshop organizovaný Ligou proti rakovine (LPR), určený študentom a pedagógom základných a stredných škôl. Až do nedele pripravila liga pre zúčastnených sériu prednášok z oblasti prevencie a psychológie.

Prednášky a diskusie sa zamerajú na témy ako Klasická a alternatívna liečba chorôb, Čo to je únava?, Aký je Váš názor na doplnky výživy a vitamíny či Špecifická komunikácie s onkologickým pacientom. Organizátori sa rozhodli, že tohtoročný workshop bude interaktívny. Študenti si tak budú jednotlivé, vopred naštudované témy vysvetľovať navzájom. Prezentovanie a následná diskusia bude podložená dodatočným výkladom odborníkov na výživu a psychológiu. Okrem odbornej časti workshopu sa budú môcť študenti vzájomne spoznať aj prostredníctvom erbov, ktoré si sami vyrobili a ktoré ich školu najviac charakterizujú, či predstaviť svoje aktivity v rámci onkologickej výchovy.

"Nepopierateľne silným a prínosným bude zážitok v podobe vystúpenia mladého onkologického pacienta, ktorý prekonal rakovinu semenníkov a s prítomnými študentmi sa podelí o svoje skúsenosti," informovala TASR Martina Myjavcová, PR a projektový manager LPR. V závere workshopu bude vyhlásená pre študentov súťaž. Ich úlohou bude napísať list kamarátovi, ktorý je hospitalizovaný na onkologickom oddelení. Snahou je zistiť, akým spôsobom odovzdávané informácie dokážu formovať mladých ľudí pre reálny život, či si z rád a poznatkov niečo odnesú pre každodennú realitu.

Vzdelávanie mladej generácie patrí k prioritám LPR, ktorá je zároveň presvedčená, že táto forma predstavuje ďalší zaujímavý spôsob angažovania mladých ľudí k osvojeniu si zdravého životného štýlu a prevencii rakoviny. Projekt onkologickej výchovy, ako aj samotné workshopy hradí Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov, príp. z poukázaných 2 percent daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: