Tvorbe národného zdravotného portálu sa bude venovať februárový seminár

Tvorbe obsahu národného zdravotného portálu sa bude venovať odborný seminár, ktorý organizuje občianske združenie ProRec centrum Slovensko s názvom Národný zdravotný portál (NZP) a jeho postavenie v programe eHealth. Podujatie sa uskutoční 19. februára v Bratislave. Odborným garantom podujatia je Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré je národným operátorom programu eHealth.

"Národný zdravotný portál je považovaný za vstupnú bránu do sveta eHealth. Cez portál budú vstupovať a následne získavať potrebné informácie všetky subjekty pôsobiace v zdravotníctve, teda poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poisťovne či štátne orgány," uviedol pre TASR Martin Zbudila, výkonný riaditeľ OZ ProRec centrum Slovensko. Informácie tu však nájdu aj občania. Portál im dá odpoveď na mnohé otázky ohľadom zdravotného stavu, chorôb, či prípadne nutného očkovania. Podstatné podľa Zbudilu je, že v spleti dnešných kvalitatívne rôznorodých informácií o zdraví v médiách, bude NZP garantovať relevantné informácie pre občana.

Podujatie odštartuje sériu konferencií, ktoré budú tematicky zamerané na práve sa realizujúci národný program eHealth. Ďalšími témami, ktoré odznejú na podujatiach v tomto roku, sú elektronická zdravotná knižka občana, e-preskripcia či e-Alokácia. Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi, ktorí budú realizovať elektronizáciu zdravotníctva, a lekárskou verejnosťou, ktorá bude s informačnými systémami eHealthu dennodenne pracovať. OZ ProRec je súčasťou celoeurópskej siete Eurorec, ktorá iniciuje vytvorenie kompatibilného kvalitného elektronického zdravotného záznamu naprieč krajinami Európy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: