Aj tento rok niektorí poistenci nevrátili svoje preukazy ZP

Aj tento rok evidujú zdravotné poisťovne (ZP) klientov, ktorí prestúpili pre rok 2010 do inej poisťovne a zároveň si nesplnili povinnosť vrátiť preukaz poistenca načas, teda do 8. januára. Dôvera eviduje v zákonom stanovenej lehote vrátených 70 percent preukazov. "Približne 17.000 poistencov si túto povinnosť k 8. januáru 2010 nesplnilo, čo predstavuje 30 percent nevrátených preukazov," uviedla pre TASR Andrea Horka zo ZP Dôvera.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v priebehu minulého týždňa evidovala viac ako 20.000 vrátených preukazov od poistencov VšZP a od poistencov SZP približne 9200. Union eviduje takmer 24.000 poistencov, ktorí prestúpili do inej zdravotnej poisťovne a vznikla im povinnosť vrátiť preukaz zdravotného poistenia. Túto povinnosť si do 8. januára splnilo približne 26,4 percenta z nich.

Nevrátiť preukaz pri zmene poisťovne sa nevyplatí. Podľa hovorkyne VšZP Petry Balážovej poistencov, ktorí si nesplnili zákonom stanovenú povinnosť a nevrátili preukaz, je ZP povinná nahlásiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ten môže takéhoto poistenca sankcionovať až do výšky 165 eur. Ako však uviedol hovorca ÚDZS Milan Michalič, úrad pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti. Výnimku tento rok úrad ohlásil v prípade tých poistencov, ktorí sa prepoistili v rámci Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) alebo v rámci ZP Apollo a Dôvera. Podľa ÚDZS totiž v takom prípade nie je hrozba zneužitia preukazu poistenca.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: