Rubeola – Ružienka

Rubeola – Ružienka
Zdroj: bigstockphoto.com

Je vírusové ochorenie charakteristické výskytom vyrážky. Infekcia spravidla prebieha mierne, nebezpečná je pre neimúnne ženy počas tehotenstva, kedy môže spôsobiť vážne poškodenie plodu.

História

Ochorenie bolo samostatne popísané v rokoch 1752 a 1758 nemeckými lekármi Bergenom a Orlowom, ktorí ho nazvali „german measles“, osýpkam podobné ochorenie. Zvyčajne prebiehalo mierne, komplikácie boli veľmi vzácne, preto sa mu nevenovala veľká pozornosť.

Až v roku 1941 austrálsky očný lekár Gregg publikoval správu o výskyte slepoty u novorodencov, ktorých matky prekonali v tehotenstve rubeolu. Po epidémii rubeoly v Európe a v USA v rokoch 1962 až 1965 sa definitívne dokázalo, že ochorenie na začiatku tehotenstva spôsobuje potraty a predčasné pôrody. Deti nakazených matiek sa narodili s tzv. “rubeolovým syndrómom“, ktorý sa prejavuje hluchotou, slepotou, vrodenými chybami srdca a mentálnou retardáciou.

Pôvodca

Ochorenie vyvoláva vírus – Rubellavirus, ktorý sa prenáša kvapôčkami a priamym kontaktom. Infikovaný jedinec vylučuje vírus už 10 dní pred objavením vyrážky a ešte asi 15 dní po jej objavení, čo umožňuje jeho šírenie do okolia pomerne dlhú dobu. Vírus sa množí v sliznici horných dýchacích ciest, preniká do lymfatického systému a neskôr do kože. Pri nákaze tehotnej ženy vírus preniká placentou do krvného obehu plodu a podľa trvania gravidity spôsobuje postihnutie jeho jednotlivých orgánov.

Výskyt ochorenia

Epidémie rubeoly sa vyskytovali na našom území spravidla v štvorročných intervaloch. V ČSSR bolo v roku 1972 hlásených približne 180 000 ohorení. V roku 1981 sa začalo na našom území s očkovaním 12-ročných dievčat so zámerom do budúcna predchádzať vzniku rubeolového syndrómu u ich detí. Výskyt ochorenia však prudko poklesol až v roku 1987, po zavedení očkovania všetkých 2-ročných detí kombinovanou vakcínou proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Na Slovensku vďaka vysokému percentu zaočkovanosti neboli hlásené v roku 2008 a 2009 žiadne ochorenia. Okolité krajiny v Európe pritom hlásia ojedinelé epidémie rubeoly, spravidla v skupine neočkovaných jedincov.

Klinický obraz

Inkubačná doba od nákazy do výsevu vyrážky je priemerne 18 dní. K vylučovaniu vírusu však dochádza omnoho skôr, čím sa zvyšuje nebezpečenstvo prenosu nákazy na iných jedincov. U malých detí je zvyčajne prvým príznakom až vyrážka. Krátko predtým sa zväčšia lymfatické uzliny v záhlaví a za ušnicami. Uzliny sú však drobné a nebolestivé. Mladiství a dospelí mávajú mierne zvýšenú teplotu, vyskytuje sa nádcha, kašeľ, ojedinele aj bolesti kĺbov.

Vyrážka je drobná, svetloružová, začína na tvári ale ihneď sa šíri aj na trup, nesvrbí a už po dvoch - troch dňoch mizne. Komplikácie nie sú časté, u dospelých môže vzniknúť zápal drobných kĺbov. Vzácnou, ale závažnou komplikáciou, je zápal mozgu, ktorý má vysokú až 20-percentnú  smrtnosť. Vrodený rubeolový syndróm sa vyskytuje u detí, ktorých matky sa nakazili infekciou počas tehotenstva. Pri infekcii v prvom mesiaci tehotenstva dochádza k závažným poškodeniam plodu, tehotenstvo sa často končí potratom.

Ak sa dieťa narodí, má známky infekcie v podobe zápalu mozgu, mozgových blán, poškodenia srdca a zvyčajne umiera v prvom roku života. Pri nákaze matky v druhom a treťom mesiaci tehotenstva dochádza u dieťaťa najčastejšie k poškodeniu sluchu, zraku a k vrodeným chybám srdca. Postihnuté deti sa narodia zdanlivo zdravé, neskôr však slabo prospievajú, zaostávajú v motorickom a psychickom vývoji. Po prekonaní ochorenia zostáva celoživotná imunita.

Liečba

Ochorenie prebieha mierne, preto si pacient nevyžaduje špeciálnu liečbu. Deti s vrodeným rubeolovým syndrómom sa ale musia podrobiť opakovaným chirurgickým korekciám srdcových chýb, špeciálnej rehabilitácii a následnej korekcii očných a sluchových chýb.

Prevencia

Chorý pacient je izolovaný doma, dojča s vrodenou rubeolou je v prípade hospitalizácie izolované od ostatných detí, pretože masívne vylučuje vírus a môže nakaziť ešte neočkované malé deti. Ochorenie podlieha povinnému hláseniu.

V súčasnosti sú očkované deti od 15. mesiaca veku kombinovanou trojvakcínou, ktorá obsahuje živé oslabené kmene vírusov osýpok, rubeoly a mumpsu. Preočkovanie druhou dávkou sa vykonáva v 11. roku veku. Vzniku obávaného vrodeného rubeolového syndrómu zabráni zaistenie 100-percentnej imunity žien vo fertilnom veku očkovaním. Celoplošné očkovanie v Slovenskej republike výrazne znížilo počet ochorení, zredukovalo možnosť šírenia nákazy a tým zabránilo infekcii tehotných žien.

Autor článku: MUDr. Ingrid Urbančíková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: