Školákov v Košiciach oboznamujú s fungovaním tiesňovej linky 112

Až 22 percent hovorov na tiesňovú linku 112 uskutočňujú deti v školskom veku. Informovať chlapcov a dievčatá o správnom používaní linky 112, znížiť počet neoprávnených volaní a priblížiť náročnú prácu operátorov Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému (KS IZS) je cieľom národného Dňa 112, ktorý vo štvrtok 11. februára organizuje vo svojich priestoroch Obvodný úrad (ObÚ) Košice v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.

Vybraní žiaci z troch košických základných škôl (jedna zo sídliska Lunik IX) si prezrú priestory KS IZS, kde budú mať možnosť zistiť, ako funguje lokalizácia a identifikácia volajúceho. Na jej základe sa dá zistiť nielen poloha volajúceho v tiesni, ale v prípade zneužitia linky aj jeho telefónne číslo a výrobné číslo telefónu. Žiaci si vypočujú aj niekoľko ukážkových hovorov ako volať alebo nevolať na linku 112. Počas Dňa 112 predstavia chlapcom a dievčatám aj interaktívnu elektronickú knihu eBook, ktorá cez videá, kvízy a diskusné námety moderným a atraktívnym spôsobom prezentuje tematiku prvej pomoci a linky 112. Zamestnanci Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) predvedú simuláciu prvej pomoci.

Deti a mládež ako vybraná cieľová skupina tohtoročného Dňa 112 využívajú tiesňovú linku pomerne často na neoprávnené volania a blokujú tak hovory ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Spoločné pracovisko KS IZS Košického kraja a KOS ZZS Košice s takmer 80 zamestnancami prijalo za desať mesiacov minulého roka zhruba 640.000 hovorov, z nich oprávnených volaní počas 24 hodín bolo 4,5 až 8,5 percenta. KS IZS v priebehu roka 2009 na základe vyžiadania orgánov činných v trestnom konaní sprístupnilo kópie zvukových záznamov hovorov v 16 prípadoch. Vymedziť jeden deň v roku tiesňovej linke 112 je aktivitou Európskej asociácie tiesňových liniek (EENA), ktorú Európska komisia odporúča implementovať v rámci propagácie a osvety o čísle tiesňového volania 112. Oslavuje sa každoročne 11. februára, počnúc rokom 2009, keď bolo v Bruseli podpísané spoločné trojstranné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie, ktorým sa ustanovuje Európsky deň čísla 112. Oslavy Dňa 112 prebiehajú na úrovni národných štátov, ako aj na európskej úrovni.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: