Moderná Uniklinika nemá vo VšZP zazmluvnené špeciálne ambulancie

Moderná Uniklinika nemá vo VšZP zazmluvnené špeciálne ambulancie
Zdroj: bigstockphoto.com

Súkromné medicínsko-rehabilitačné centrum Uniklinika v Prievidzi nemá zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ani po roku existencie zazmluvnené špeciálne ambulancie, ktoré sú vybavené špičkovými diagnostickými a rehabilitačnými zariadeniami, porovnateľne s úrovňou podobných zariadení vo vyspelých európskych krajinách.

Tento fakt je príčinou rastúcich sťažností zo strany pacientov VšZP. V okrese Prievidza je viac než 70 percent klientov tejto poisťovne. Napriek deklarovanej slobodnej voľbe lekára a bezplatnej zdravotnej starostlivosti tieto služby nemôžu naplno využiť. Na vyšetrenia musia chodiť do Trenčína, Banskej Bystrice či Bratislavy, alebo si ich zaplatiť zo svojho vrecka, vysvetlil situáciu v súvislosti so sťažnosťami riaditeľ Unikliniky Robert Vetrák.       VšZP čiastočne uzatvorila zmluvy len na zdravotnícke výkony oddelenia rehabilitácie a pracoviska s výkonným zariadením na magnetickú rezonanciu. No aj uznané vyšetrenia v minulom roku VšZP preplatila iba na 46 percent. Pritom súkromné zdravotné poisťovne preplácajú všetky výkony týchto ambulancií, konštatoval Vetrák. Dodal, že v minulom roku približne v máji Uniklinika ponúkla VšZP zníženie cien všetkých zdravotníckych úkonov o desať percent, ako je obvyklé. Poisťovňa však na ponuku nereagovala, hoci by tak mala podľa zákona urobiť a prehodnocovať takéto ponuky dvakrát v roku.

Hovorkyňa VšZP Petra Balážová na uvedené skutočnosti pre TASR uviedla, že VšZP v súlade so zákonom všetky finančné prostriedky vynakladá na úhradu zdravotnej starostlivosti a v zmluvách s poskytovateľmi sa môže zaviazať len k takým úhradám, ktoré sú kryté zdrojmi. Pri uzatváraní zmlúv VšZP postupuje v zmysle platnej legislatívy. VšZP nakupuje zdravotnú starostlivosť predovšetkým v tých zdravotníckych zariadeniach, ktoré poskytujú kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť. VšZP pri nákupe zdravotnej starostlivosti prihliada aj na štruktúru poistného kmeňa a zohľadňuje potreby poistencov v jednotlivých regiónoch. VšZP má v tomto regióne dostatočne zabezpečenú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov, napísala hovorkyňa VšZP.

Medicínsko-diagnostické centrum a Unikliniku vybudovala z vlastných prostriedkov a na základe úveru súkromná spoločnosť Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Investície predstavovali vyše desať miliónov eur. Jej generálny riaditeľ Tomislav Jurik tvrdí, že Unikliniku nevybudovali kvôli zisku, ale na podnet predstaviteľov tohto regiónu, s prevládajúcim priemyslom baníctva, energetiky a chémie. Mal to byť príspevok k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti obyvateľov, kde je mnoho ľudí postihnutých ťažkými úrazmi alebo chorobami z povolania.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: