RÚVZ monitoruje pohybovú aktivitu detí a dorastu

Začiatkom februára začal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici monitorovať na celom Slovensku pohybovú aktivitu detí a dorastu. Robí tak v rámci jednej z úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 – 2015. TASR o tom informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

Podľa nadväzujúceho metodického pokynu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) ide o monitorovanie 1500 chlapcov a dievčat od 10 do 12 rokov a od 17 do 19 rokov. Ako uviedla Magdaléna Ďateľová z odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ, "monitorovanie a klinické vyšetrenie približne 200 chlapcov a dievčat v uvedenom veku v našom regióne budeme vykonávať u detí banskobystrických osemročných gymnázií na Mládežníckej ulici, Hurbanovej a Triede SNP. Vyšetrovanie detí s telesným alebo mentálnym postihom budú realizovať v Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ul. v Banskej Bystrici, Obchodnej akadémii pre telesne postihnutú mládež v Slovenskej Ľupči a Špeciálnej základnej škole vo Valaskej. "Úloha je vysoko aktuálna a nadväzuje na konštatovanie odborníkov z domova aj zo zahraničia, že vertebrogénne ochorenia (ochorenia chrbtice) sa čo do početnosti vyskytujú hneď po ochoreniach z prechladnutia," upozornila Tolnayová. Podľa jej slov 60 až 90 percent populácie malo alebo má tieto ťažkosti. Abnormality v nesprávnom držaní tela a motorike sa vyskytujú u 6 až 18 percentách detí do 16 rokov.

"Často sa stretávame s názorom, že pri vertebrogénnych ochoreniach ide o daň za 'dary' dnešnej civilizácie," dodala Ďateľová. V tejto súvislosti pripomenula nedostatok pohybovej aktivity i nadmernú konzumáciu nezdravých potravín. "Preto aj intervencia v tejto oblasti je vysoko aktuálna a potrebná." V pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je riešiteľom projektu odbor hygieny detí a mládeže v spolupráci s odborom podpory zdravia tamojšieho RÚVZ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: