Stredoeurópska skupina pre integráciu OZP rozširuje spoluprácu

Stredoeurópska skupina pre integráciu (SSpI) občanov zdravotne postihnutých (OZP), ktorej členmi sú národné občianske združenia (OZ) Trianon Českej republiky, Poľska a Slovenska, rozširuje svoju spoluprácu o Turecko, ktoré už začalo prístupový proces do Európskej únie (EÚ). Rokovali o tom delegácie SSpI na dnešnom medzinárodnom pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Slovenských liečebných kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach, kde pred rokom túto organizáciu založili. Zúčastnil sa na ňom nový honorárny konzul Turecka na Slovensku Vladimír Soták aj výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.

Viliam Šuňal, predseda českého združenia Trianon, ktoré v súčasnosti predsedá SSpI, oboznámil prítomných s projektom na vybudovanie rehabilitačno-rekreačného a edukačného centra pre OZP zo strednej Európy, na pobreží tureckej riviéry neďaleko mesta Alanya. Má to byť jeden z príspevkov do spolupráce z tureckej strany. Prítomný bol aj starosta mesta Alanya Ali Celic, ktorý poskytol pozemok, vzdialený iba jeden kilometer od pláže. Zariadenie by malo mať kapacitu približne 600 miest. Projekt je už v podstate pripravený a v najbližších mesiacoch sa uskutoční jeho prezentácia v Bruseli pre vybraných poslancov Európskeho parlamentu, uviedol Šuňal.

Rok činnosti SSpI hodnotil pozitívne najmä z hľadiska výmeny skúseností na medzinárodnej úrovni o systéme riešenia bezbariérových prístupov a aj zjednocovania legislatívy. Členské združenia napríklad poukazujú na to, že prakticky neexistuje európska norma prístupného prostredia, ktorá by bola záväzná pre všetky krajiny EÚ. V súčasnosti chcú užšie spolupracovať aj s mestami a obcami, aby navzájom mohli koordinovať svoju činnosť a spoločne riešiť problémy s odstraňovaním bariér.

V tomto roku sa bude SSpI venovať širšie nielen OZP, ale aj ďalším sociálnym skupinám, ako sú seniori a študenti, ktorí majú tiež svoje špecifické problémy. Budúcu spoluprácu s Tureckom, ktoré mimoriadne zaujal pilotný program SSpI - Bez bariér, bez hraníc, vidia účastníci stretnutia nielen pri budovaní spomínaného rehabilitačno-rekreačného a edukačného zariadenia. Môže sa úspešne rozvíjať aj v ekonomickej či ekologickej oblasti, cestovnom ruchu, vzdelávaní, kultúre i gastronómii, čo vo svojom príhovore privítal aj turecký konzul Soták. Predsedajúcim subjektom SSpI od marca tohto roka bude občianske združenie Trianon SR, na čele ktorého je Ján Farský.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: