História očkovania na Slovensku sa začína už v Rakúsko-Uhorsku

História očkovania na Slovensku sa začína už v Rakúsko-Uhorsku
Zdroj: bigstockphoto.com

Žiadna medicínska metóda nezachránila toľko životov na celom svete ako očkovanie. Vďaka očkovaniu sa v súčasnosti na Slovensku vyskytuje veľmi málo infekčných ochorení, ktoré sú bežné v rozvojových krajinách. U jednotlivých druhov očkovania sa zaočkovanosť detí na Slovensku pohybuje medzi 95-100 percentami.

Pri narodení má dieťa vrodenú imunitu voči niektorým chorobám, pretože protilátky získava cez placentu ešte v maternici a neskôr z materského mlieka. Protilátky prenesené od matky počas tehotenstva však chránia dieťa iba pár mesiacov po pôrode. Aby sa vytvorila dlhodobá účinná ochrana pred infekčnými ochoreniami, využíva sa aktívna imunizácia - očkovanie. Na vytvorenie dostatočnej imunity je potrebné podávanie viacerých dávok. S očkovaním sa preto začína už v dojčenskom veku, ktorý je z hľadiska možného ochorenia dieťaťa najviac rizikový.

História očkovania na Slovensku sa začína už v Rakúsko-Uhorsku. Prvý zákon o povinnom očkovaní proti pravým kiahňam bol vydaný 9. júla 1836. V Česko-Slovensku sa povinné očkovanie proti pravým kiahňam zaviedlo v roku 1919. Posledný prípad pravých kiahní na území Slovenska bol hlásený v roku 1924. Od roku 1980 sa očkovať prestalo, keďže Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila koniec výskytu tohto ochorenia na celom svete.

Nasledovalo očkovanie proti tetanu (1927) - povinné očkovanie bolo zavedené v roku 1958, ďalej proti záškrtu (1942), pričom od roku 1946 ako povinné očkovanie detí a od roku 1953 povinné očkovanie proti tuberkulóze. V roku 1957 sa začalo v ČSR prvé celonárodné očkovanie na svete proti detskej obrne. ČSR bola jednou z prvých krajín na svete, kde toto ochorenie úplne vymizlo. Od roku 1959 sa zaviedlo povinné očkovanie proti čiernemu kašľu, odvtedy sa vyskytlo niekoľko prípadov ochorenia, avšak nie sú zaznamenané žiadne úmrtia. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B sa začalo v roku 1986. Najskôr boli zaočkovaní zdravotnícki pracovníci, od roku 1989 rizikové skupiny a od roku 1998 pribudlo povinné očkovanie detí. Očkovať proti osýpkam sa začalo v roku 1969. V roku 1982 prvýkrát zaočkovali 14-ročné dievčatá proti rubeole a v roku 1987 zaviedli očkovanie kombinovanou vakcínou proti osýpkam a mumpsu. Očkovanie proti všetkým trom ochoreniam naraz v jednej vakcíne sa začalo v roku 1992.

V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky povinne očkujú deti proti 11 ochoreniam, ktoré v minulosti boli príčinou celosvetových epidémií. Existuje tiež možnosť nechať sa zaočkovať proti novej chrípke typu A(H1N1), infekčnej hepatitíde typu A, kliešťovej encefalitíde, kiahňam, meningokokovým infekciám, brušnému týfusu, cholere a iným prenosným chorobám. V SR dnes funguje komplexný program prevencie prenosných ochorení - Národný imunizačný program. Je legislatívne zabezpečený Vyhláškou MZ SR o prevencii a kontrole prenosných ochorení č. 585/2008 Z.z., zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zdroje: www.bedekerzdravia.sk, www.euractiv.sk, www.epis.sk

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: