Svet s nádejou čaká na vakcínu proti HIV či malárii

Aj napriek tomu, že v súčasnosti sú už vyvinuté vakcíny na široké spektrum ochorení, boj proti niektorým stále človek prehráva. Nielen Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), ale aj celý svet s nádejou očakáva vakcínu proti HIV či malárii. "Až budú k dispozícii, každá krajina zváži, či je situácia v nej taká, že treba populáciu plošne očkovať," uviedla pre TASR riaditeľka Kancelárie SZO na Slovensku Darina Sedláková.

Zaradeniu očkovania medzi "povinné" predchádza viacero kritérií, ako napríklad vysoký výskyt v cieľovej skupine so závažnými zdravotnými následkami. Aj keď je podľa Sedlákovej zdravotné hľadisko najdôležitejším kritériom, prihliada sa aj na ekonomickú stránku. "V štádiu vyhodnocovania nákladovej efektívnosti plošného očkovania je v súčasnosti napríklad očkovanie proti ľudskému papillomavírusu (HPV), ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice," dodala v tejto súvislosti Sedláková. Tak ako Slovensko aj väčšina európskych krajín má národné očkovacie kalendáre (v niektorých krajinách sú to imunizačné plány, programy a podobne), do ktorých sa zaraďuje povinné očkovanie proti takým typom infekčných ochorení, ktoré sú z epidemiologického hľadiska pre danú krajinu dôležité. "S vývojom nových očkovacích látok sa do plánov zaraďujú aj tieto, a to na základe rozhodnutia kompetentných orgánov daného štátu," vysvetlila Sedláková s tým, že v ostatných desiatich rokoch bolo na Slovensku napríklad zaradené očkovanie detí proti hepatitíde, mumpsu, rubeole alebo od roku 2009 proti pneumokokom. Niektoré európske krajiny majú zaradené medzi povinné očkovanie aj vakcináciu proti HPV či kliešťovej encefalitíde.

Naopak, zrušené bolo napríklad povinné očkovanie proti pravým kiahňam. Očakáva sa tiež úplné vykorenenie detskej obrny, potom aj toto očkovanie bude môcť byť zrušené. "V súčasnosti sa napríklad na Slovensku uvažuje o zrušení preočkovania 11-ročných detí proti tuberkulóze vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tohto ochorenia," skonštatovala Sedláková.

V príprave imunizačných plánov zohrávajú dôležitú úlohu aj odporúčania SZO. Podklady pre tieto odporúčania poskytujú odborníci z členských krajín SZO, ktorí v pravidelných intervaloch hlásia, aká je epidemiologická situácia s ochoreniami, podľa čoho sa odporúčania upravujú. SZO tiež vydáva odporúčania pre tzv. špecifické očkovania, teda pre vybrané skupiny obyvateľstva. Ako napríklad očkovanie lesníkov proti kliešťovej encefalitíde či očkovanie zdravotníkov proti hepatitíde B.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: