Lekári špecialisti odmietajú zodpovednosť za zneužívanie vzoriek liekov

Podľa informácií Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) sa v posledných mesiacoch v desiatkach súkromných psychiatrických ambulancií na území celej SR uskutočnili revízne kontroly z niektorých súkromných zdravotných poisťovní, zamerané na predpisovanie vybraných liekov. Výsledkom týchto spätných kontrol za obdobie až niekoľkých rokov bolo zistenie, že v početných prípadoch došlo k porušovaniu indikačných obmedzení niektorých najmodernejších liekov, takzvaných antipsychotík. "V dôsledku nich boli zo strany poisťovní požadované úhrady za tieto lieky v obrovských čiastkach, v niektorých prípadoch až vo výške 43.152 eur (1,3 milióna Sk)," uviedol pre TASR prezident SLÚŠ Andrej Janco.

Ako dodal, antipsychotiká, o ktoré pri kontrolách išlo, sú indikované na liečbu schizofrénie, ale môžu byť veľmi úspešne použité aj na ďalšie choroby z okruhu schizofreniformných porúch, ktorých je oveľa viac. "V Slovenskej republike použitie najmodernejších antipsychotík na základe takzvaného indikačného obmedzenia nie je možné v prvej voľbe ani na schizofréniu. Pre vysvetlenie, povolenie indikácie lieku na území konkrétneho štátu na tú alebo onú diagnózu je podmienené nielen indikačnými obmedzeniami, ale predovšetkým je to podmienené tým, koľko si môže štát dovoliť vydať finančných prostriedkov na liečbu svojho obyvateľstva," spresnil Janco. V prípade, že by chcel lekár použiť liek na niektorú z u nás nepovolených indikácií, musí absolvovať predpísaný úradný postup, ktorý zahrňuje pozitívne rozhodnutie lekára vyššieho územného celku, farmakologickej komisie, etickej komisie, ako aj odsúhlasenie na príslušnom oddelení Ministerstva zdravotníctva SR.

"Niektorí pracovníci oddelení a kliník aplikovali lieky na diagnózy, ktoré indikačné obmedzenia vylučujú pre aplikáciu konkrétneho lieku aj bez udelenia výnimky od príslušných úradov. Zástupcovia farmaceutických firiem im dodali bezplatne určité množstvá liekov ako vzorky, na ktoré bol pacient s vhodnou diagnózou nastavený. Navyše liek, darovaný firmou, bol aplikovaný bez toho, aby to zvyšovalo náklady nemocnice na liečbu. Takto nastavený, spokojný pacient bol prepustený z hospitalizácie do ambulantnej starostlivosti v prepúšťacej správe s odporučením ďalšej aplikácie lieku v ambulantných podmienkach. Ambulantný lekár obyčajne liek predpisoval ďalej, lebo rešpektoval odbornú autoritu klinického pracoviska, lebo si neoveroval a ani si objektívne nedokázal overiť, či každý liek s indikačným obmedzením bol na základe výnimky u konkrétneho pacienta povolený, alebo preto, lebo nechcel pacienta pripraviť o najlepšiu dostupnú liečbu," dodal Janco, pričom nevylúčil ani vhodnú motiváciu lekárov zo strany farmaceutických firiem. Zdravotné poisťovne použili zatiaľ bezprecedentný postup úhrad za neoprávnene predpísané lieky v plošnom meradle pre jednu celú odbornosť a v zhode so zákonom budú v kontrolách pokračovať aj u iných odborností, takže problém je aktuálny pre všetkých ambulantných lekárov rovnako v súkromnom, ako aj v štátnom sektore.

"Dnes sa vzorkový škandál týka antipsychotík, hneď v druhom poradí sa dajú očakávať kontroly na antialergiká a antiastmatiká, potom sa to bude týkať liekov na komplikácie cukrovky a, samozrejme, tiež liekov na vysoký tlak. Prirodzenou reakciou lekára, ktorý už zistil, že nie je ničím a nikým chránený, je, že prestane predpisovať všetko, čo mu len vzdialene bude hroziť stratou financií a jeho vlastnej existencie," poznamenal Janco. Podľa prezidenta SLÚŠ za tento stav môžu všetci, ktorí z moci svojho úradu a svojej funkcie neodstránili korupciu, ktorá je spojená s liekmi. "Predovšetkým sú to výrobcovia originálov, ktorí v snahe ušetriť si výdavky spojené s povolením použitia lieku na ďalšie nové indikácie v našej krajine idú radšej cestou podsúvania liekov spôsobmi, o legálnosti ktorých sa dá účinne pochybovať. Máme k dispozícii firemné materiály, na ktorých sú vymenované všetky diagnózy, u ktorých sa liek môže s úspechom aplikovať a v iných krajinách aj aplikuje, aj keď si firmy museli byť vedomé, že nasadenie lieku u väčšiny z týchto diagnóz v našej krajine indikačné obmedzenia nedovoľujú. Takéto uvádzanie do omylu je z právneho hľadiska neprípustné," podotkol Janco. Ako na záver dodal, táto situácia iba poukazuje na zlyhanie systému, v ktorom ide v prvom rade o peniaze a nie o skutočný záujem pacienta. "Výsledkom toho môže byť zničenie existencie lekárov špecialistov, alebo aj ich trestnoprávny postih," dodal.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: