MZ nevylučuje, že sa na Slovensku mohli predpisovať neschválené lieky

Podľa informácií Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) v posledných mesiacoch prebehli v desiatkach súkromných psychiatrických ambulancií na území celej Slovenskej republiky revízne kontroly z niektorých súkromných zdravotných poisťovní zamerané na predpisovanie vybraných liekov. Výsledkom spätných kontrol za obdobie až niekoľkých rokov bolo zistenie, že v početných prípadoch došlo k porušovaniu indikačných obmedzení niektorých najmodernejších liekov, takzvaných antipsychotík. „V dôsledku nich boli zo strany poisťovní požadované od lekárov úhrady za tieto lieky v obrovských čiastkach, v niektorých prípadoch až vo výške 43.152 eur," uviedol pre TASR prezident SLÚŠ Andrej Janco.

Základným problémom podľa prezidenta SLÚŠ je, že zástupcovia farmaceutických firiem dodávali bezplatné vzorky na kliniky, pričom neinformovali príslušných lekárov o tom, že tieto lieky nie sú v SR indikované na liečbu konkrétnej choroby. Ministerstvo zdravotníctva túto situáciu nevylučuje.
„V Slovenskej republike použitie najmodernejších antipsychotík na základe takzvaného indikačného obmedzenia nie je možné v prvej voľbe ani na schizofréniu," spresnil Janco. V prípade, že by chcel lekár použiť liek na niektorú z u nás nepovolených indikácií, musí absolvovať predpísaný úradný postup, ktorý zahrňuje pozitívne rozhodnutie lekára vyššieho územného celku, farmakologickej komisie, etickej komisie, ako aj odsúhlasenie na príslušnom oddelení Ministerstva zdravotníctva SR.

Po prepustení z hospitalizácie tieto lieky predpisovali naďalej ambulantní lekári, ktorí takto doplatili na snahy výrobcov originálnych liekov ušetriť si výdavky spojené s povolením použitia lieku na ďalšie nové indikácie v našej krajine. „Výrobcovia idú radšej cestou podsúvania liekov spôsobmi, o legálnosti ktorých sa dá účinne pochybovať," doplnil Janco. Ako dodal, táto situácia iba poukazuje na zlyhanie systému, v ktorom ide v prvom rade o peniaze a nie o skutočný záujem pacienta. „Výsledkom toho môže byť zničenie existencie lekárov špecialistov alebo aj ich trestnoprávny postih," dodal.

Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzany Čižmárikovej sa začiatkom februára uskutočnilo stretnutie so zástupcami SLUŠ, ktorí vysvetlili svoje problémy. „Problém sa však týka nesprávneho predpisovania liekov lekármi na indikácie, ktoré nie sú schválené Štátnym ústavom na kontrolu liečiv (ŠÚKL), ani Európskou liekovou agentúrou (EMEA), prípadne nie sú zahrnuté v indikačných a preskripčných obmedzeniach zoznamu liekov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia," uviedla Čižmáriková. Poisťovne podľa MZ tomto zmysle postupujú v rámci platnej legislatívy a je naozaj etickým a morálnym problémom farmaceutických spoločností, že lekárov informujú o tom, že dané lieky môžu predpisovať aj na indikácie, ktoré im ani ŠÚKL, ani EMEA neschválili.

„MZ SR však zatiaľ nedisponuje dôkazmi o tom, že by farmaceutické spoločnosti informovali lekárov o neschválených indikáciách, máme iba vyjadrenia SLÚŠ," poznamenala Čižmáriková. Dodala, že MZ vydá podrobný manuál ako postupovať a vyznať sa v systéme kategorizácie liekov, indikáciách liekov, preskripčných a indikačných obmedzeniach. Daný manuál bude slúžiť aj ako nástroj pre lekárov, aby sa vedeli lepšie orientovať vo vyššie uvedených oblastiach. „MZ bude kvartálne pripravovať zjednodušený súhrn zmien v kategorizácii liekov v oblasti indikačných a perskripčných obmedzení, tento súhrn bude pravidelne zverejňovaný na internetovej stránke MZ SR, odkiaľ si dané informácie môže preberať aj SLÚŠ na svoju stránku," uzavrela Čižmáriková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: