Pri poruchách sluchu je podľa odborníkov dôležitá včasná diagnostika

Dvojdňová medzinárodná konferencia o poruchách sluchu a reči, ktorá sa dnes začala v Levoči, je zameraná na ich diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu.

"Nesmierne dôležité je, aby boli poruchy sluchu u detí včas diagnostikované," uviedla pre TASR Mária Gažiová z Centra psychosociálnej prevencie v Spišskej Novej Vsi. Preto sú na konferencii prezentované najmodernejšie prostriedky včasnej diagnostiky. Podľa nej má podujatie tiež upozorniť verejnosť, že ide o interdisciplinárny problém, na riešení ktorého musia participovať nielen pediatri, foniatri, detskí psychológovia a psychiatri, ale aj sociálni pracovníci, poradcovia, špeciálni pedagógovia a laická verejnosť.

Gažiová uviedla príklady úspešného uplatnenia sa ľudí s poruchou sluchu a reči v praktickom živote. Nechýba medzi nimi napríklad vysokoškolský pedagóg. Dodala, že podujatie iniciovalo Detské rehabilitačné stredisko v Mníchove a Levoča sa stala dejiskom konferencie vďaka aktivitám v oblasti genetických štúdií monitorujúcich výskyt týchto porúch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: